Excite

Aandelen inkopen levert meer op

Als bedrijven geld nodig hebben, dan kunnen ze dat binnenhalen door aandelen uit te geven. Daar komt echter ook iets anders bij kijken; des te minder aandelen het bedrijf zelf nog in bezit heeft, des te meer inspraak er is van andere partijen. Vandaar dat aandelen inkopen voor veel bedrijven na verloop van tijd ook weer interessant is.

Hoe werkt aandelen inkopen?

Aandelen inkopen is niets anders dan het terugkopen van eerder uitgegeven aandelen. Elk aandeel dat weer van het bedrijf zelf is, geeft een stukje 'macht' terug. Het bedrijf kan zelf kiezen wat het met de teruggekochte aandelen doet; ze kunnen bewaard blijven, maar het is ook mogelijk ze te vernietigen. Dat laatste gebeurt vooral als een bedrijf in de toekomst geen aandelen meer uit wil geven.

Voordelen van inkoop eigen aandelen

Als een bedrijf de eigen aandelen weer terug gaat kopen, dan heeft dat verschillende voordelen. Voor het bedrijf zelf is het belangrijkste voordeel natuurlijk het terugkrijgen van een bepaalde zeggenschap. Voor andere aandeelhouders levert het echter ook direct iets op. Zo stijgt het dividend per aandeel. Dividend is het bedrag dat van de nettowinst bestemd is om verdeeld te worden over het aantal aandelen dat op de markt is. Als er minder aandelen op de markt zijn, dan betekent dat dus dat er per saldo een groter bedrag per aandeel wordt uitgekeerd. Dit leidt vervolgens weer tot een koersstijging van het aandeel, waardoor een verkoop misschien wel heel aantrekkelijk is. Op die manier helpt het inkopen van aandelen het bedrijf zelf ook weer verder; des te meer mensen willen verkopen, des te sneller zij alle aandelen weer binnen hebben.

Let op de wet

Eigen aandelen inkopen is niet altijd zomaar toegestaan. Vooral bij bv's is deze actie aan regels gebonden. Zo moeten er bijvoorbeeld voldoende reserves zijn en moet de aandeelhoudersvergadering akkoord zijn. Ook mogen de nominale waarde van de aandelen die het bedrijf houdt én de nominale waarde van de aandelen die moeten worden ingekocht samen niet voor meer geld staan dan de helft van het geplaatste kapitaal.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021