Excite

Aantal huurders met betaalproblemen neemt toe

  • © Getty Images
De economische crisis heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor huizenbezitters. Velen van hen zagen het verschil tussen de (markt)waarde van hun woning en de hoogte van hun hypotheek snel uit elkaar lopen. Nu blijken echter ook steeds meer huurders de gevolgen van de crisis te voelen.

Volgens het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) is de situatie van huurders in de laatste jaren als gevolg van de economische crisis verergerd. Steeds meer huurders hebben problemen met het betalen van hun huur, vanwege te weinig inkomsten. In 2012 ging het om 13 procent van de huurders, terwijl het aantal in 2002 nog maar op de helft lag. In totaal zouden zo'n 384.000 huurders problemen hebben.

De belangrijkste oorzaak van deze problemen is de werkloosheid en de achterblijvende loonontwikkeling. Hierdoor is het inkomen van de huurders niet langer toereikend om de huur én gewoon levensonderhoud te betalen. Veel andere luxe zaken, zoals een vakantie in het buitenland, is voor hen al afgevallen. Daarbij komt dat er in de meeste gevallen wel jaarlijkse huurverhogingen worden doorgevoerd, zeker bij huurders die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag en over het algemeen dus al meer geld kwijt zijn aan huur.

Bij huiseigenaren lijken de problemen momenteel minder groot; bij hen had in 2012 zo'n 3 procent kans op betaalproblemen. Dat zijn zo'n 126.000 van de huisbezitters. Wel loopt ongeveer een kwart van alle huizenbezitters risico op een restschuld bij verkoop van de woning.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021