Excite

Haal meer uit je belastingteruggave met aftrekposten

Belasting betalen is vervelend, maar als je er even de tijd voor neemt, zou het zomaar kunnen dat je er bij het aangifte doen achter komt dat je geen belasting hoeft te betalen, maar dat je juist geld terug krijgt. Hoe dat komt? In de meeste gevallen is dat te danken aan aftrekposten.

Aftrekposten voor jou

Over dingen die gezien worden als aftrekposten hoef je geen belasting te betalen. Daarom mag je ze opvoeren bij het doen van belastingaangifte en krijg je over dat bedrag geld terug. Hoeveel dat is hangt af van hoe groot de post is - je krijgt helaas vaak pas vanaf een drempelbedrag geld terug - en hoeveel loonbelasting je betaalt. Al met al kan het echter best oplopen, zeker als je je aftrekposten slim weet op te voeren.

Eigen huis als aftrekpost

Een van de grootste aftrekposten is het bezit van een eigen huis. Je mag de hypotheekrente aftrekken van de belasting. Heb je een extra hypotheek afgesloten voor een verbouwing? Dan kun je de rente over die lening in veel gevallen ook aftrekken.

Studiekosten als aftrekpost

Een andere belangrijke aftrekpost bestaat uit studiekosten. Als je geen recht hebt op studiefinanciering, dan mag je je studiekosten aftrekken. Wel moet je hier minimaal een drempel van 500 euro voor bereiken. Dat is in de meeste gevallen niet zo moeilijk; met collegegeld of cursusgeld en een aantal boeken zit je daar zo overheen. Probeer de kosten zo te verspreiden, dat je zo optimaal mogelijk van de aftrek gebruik kunt maken.

Ziektekosten als aftrekpost

De laatste grote aftrekpost als het gaat om de belasting bestaat uit ziektekosten. Hiervoor gelden echter strenge regels: de kosten mogen niet al gedekt worden en mogen ook niet onder het eigen risico vallen.

Wie eist, bewijst

Let er bij het opvoeren van aftrekposten goed op dat je alleen posten opvoert die je kunt bewijzen. Zorg ervoor dat je bankafschriften, bonnetjes en ander 'bewijsmateriaal' goed bewaart, want de kans bestaat dat de Belastingdienst je er een keer naar vraagt. Als je dan niet kunt bewijzen dat je de aftrekposten terecht hebt opgevoerd, kun je een fikse boete krijgen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021