Excite

Alimentatie: wat is het en hoe werkt het?

Een scheiding heeft niet alleen emotioneel een impact. Ook op financieel gebied kan er heel veel veranderen. Als er één kostwinner is die uit beeld verdwijnt, dan heeft dat gevolgen voor de achterblijver en eventuele kinderen. Om de impact van die gevolgen te beperken, bestaat alimentatie. De rechter bepaalt vaak de hoogte van die alimentatie.

Kinderalimentatie

De meest bekende vorm van alimentatie is kinderalimentatie. Voor het vaststellen van de hoogte van de bedragen wordt uitgegaan van de Trema-normen. Hierbij houdt men er rekening mee dat de kinderen bij één ouder blijven wonen. De alimentatie is deels gebaseerd op de draagkracht van de ouders. Hierbij wordt gekeken naar het netto inkomen van die persoon en het bedrag dat hij of zij nodig heeft om zelf elke maand rond te komen. Wat overblijft is het draagkrachtinkomen. Daarmee wordt rekening gehouden bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie.

Ook de behoefte aan alimentatie wordt meegenomen in de berekening. Hierbij is onder meer van belang hoe degene die alimentatie krijgt tijdens het huwelijk leefde. Als de achterblijvers gewend waren regelmatig op vakantie te gaan, veel te winkelen en goed te eten, dan is de alimentatie hoger dan wanneer de normen al iets lager lagen. Ook kan de leeftijd van kinderen verschil maken; des te ouder kinderen worden, des te meer kinderbijslag men krijgt en des te lager het bedrag voor alimentatie kan zijn.

Alimentatie moet betaald worden tot een kind 18 jaar oud is. Daarna is de ouder niet meer verplicht alimentatie te betalen, maar kan - zeker voor studerende kinderen - wel om een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.

Partneralimentatie

Alimentatie wordt niet alleen voor kinderen betaald, maar kan ook voor (voormalige) partners betaald moeten worden. Partneralimentatie wordt voor maximaal 12 jaar betaald, afhankelijk van de duur van het huwelijk. Voor een huwelijk dat minder dan 5 jaar heeft geduurd en waaruit geen kinderen zijn voortgevloeid, geldt dat de alimentatieplicht even lang duurt als de duur van het huwelijk. Voor deze vorm van alimentatie kun je zelf afspraken maken, maar de rechter kan ook een oordeel vellen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021