Excite

Wat betekent de verhoging van de assurantiebelasting voor ons?

Een van de maatregelen die genomen wordt om de crisis te bezweren, is het verhogen van de assurantiebelasting. Maar wat is assurantiebelasting eigenlijk? En wie betaalt dat? Assurantiebelasting is de belasting die geheven wordt op verzekeringen. Die belasting was in 2011 7,5%, werd in datzelfde jaar verhoogd naar 9,7% en zal met ingang van 1 januari 2013 verhoogd worden naar 21%.

Iedereen merkt het

De verhoging van de assurantiebelasting zal iedereen in de portemonnee gaan merken. Praktisch iedere Nederlander heeft nameiljk een verzekering. Denk aan een verzekering voor de auto, een verzekering voor het huis of een verzekering voor de vakantie.

Er zijn ook een aantal verzekeringen die vrijgesteld zijn van deze vorm van belasting. Dit zijn zorgverzekeringen, levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, transportverzekeringen en herverzekeringen. Let op: de autoverzekering valt niet onder transportverzekeringen en het verlengen van een polis is geen herverzekering.

Er is alleen sprake van herverzekering als de verzekeraar een bepaald risico zelf ook weer verzekert. Consumenten hebben hier dus niets aan, behalve dat er dus niet twee keer assurantiebelasting hoeft worden doorberekend.

Besparen

Natuurlijk zijn er mogelijkheden om te besparen op de assurantiebelasting. Zo bieden een aantal verzekeraars de mogelijkheid om een verzekering voor een heel jaar te betalen. Dat kan dan nog gebeuren in 2012, waardoor ook het tarief van 2012 van toepassing is. Hiertegen wil de overheid nog wel in actie komen.

Ook is dit mogelijk een goed moment om alle verzekeringen onder de loep te nemen en te kijken of er geen verzekeringen opgezegd kunnen worden. Veel Nederlanders zijn dubbel verzekerd, maar krijgen bij een ongeluk niet twee keer uitgekeerd. Een verzekering opzeggen bespaart aan belasting, maar ook aan premie.

Premies vergelijken

Een andere manier om te besparen op de assurantiebelasting is door premies met elkaar te vergelijken. Overstappen is tegenwoordig veel makkelijker en mag sowieso elk jaar. Des te lager de premie is, des te lager de assurantiebelasting die daarover geheven wordt. Zit je langer dan een jaar bij een verzekeraar? Dan mag opzeggen vaak zelfs elke maand.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021