Excite

Audit: heb jij je zaken op orde?

Het is belangrijk dat grote bedrijven hun zaken goed op orde hebben, zeker als het gaat om financiële zaken. Er zijn immers veel mensen van afhankelijk en als er iets misgaat, dan kan het goed mis gaan. Een manier om er zeker van te zijn dat alles goed op orde is, is door een audit uit te voeren.

Interne en externe audit

Audits zijn er in twee soorten: een interne audit en een externe audit. De interne audit wordt uitgevoerd door een auditor die in dienst is van de organisatie die 'getest' wordt. Tijdens zo'n audit worden de processen in de organisatie onderzocht, maar ook de organisatie zelf wordt aan een goed onderzoek onderworpen. Daarnaast neemt de auditor de tijd om een verantwoordingsstuk te controleren. Dit kan de jaarrekening zijn, maar ook een managementrapportage of een subsidieaanvraag.

Externe audit

Een externe audit wordt uitgevoerd door een externe auditor die helemaal los staat van de organisatie die onderzocht moet worden. Het kan zijn dat zo'n auditor gestuurd wordt door bijvoorbeeld de Belastingdienst, maar een bedrijf kan er ook zelf voor kiezen om een externe auditor in te huren, om de objectiviteit van de onderzoeksresultaten te garanderen.

Verplichte audit

Audits zijn niet altijd vrijblijvend, in veel gevallen worden ze ook wettelijk verplicht gesteld. Nadat de auditor klaar is, rapporteert hij of zij alle vastgestelde feiten in een rapport. Dit rapport kan gebruikt worden ter verbetering, maar ook om een boete op te leggen, als blijkt dat een organisatie zich niet goed genoeg aan de regels gehouden heeft. Dit maakt het extra belangrijk dat de auditors gekwalificeerd zijn en dus precies weten waar ze op moeten letten.

Verschillende audits

Er is niet één audit die overal maar uitgevoerd kan worden. Voor verschillende onderdelen van de organisatie zijn verschillende audits mogelijk. Onderwerpen voor een audit zijn bijvoorbeeld het milieu, voedselveiligheid binnen een organisatie, arbeidsomstandigheden, kwaliteitsmanagement of fraudegevoeligheid. Het deel van het bedrijf dat onder de loep wordt genomen is afhankelijk van het doel van de audit.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019