Excite

Open een bankrekening voor je vereniging

Als verenigingen ook met geld te maken krijgen, is het prettig als er ook een bankrekening voor de vereniging is. Zo'n rekening staat dan op naam van de vereniging en kan niet zomaar door iedereen gebruikt worden. Maar hoe open je zo'n rekening? En waar kan dat eigenlijk?

Speciale rekening

Als je een bankrekening voor je vereniging wilt openen, dan moet je op zoek naar een bank die ook dat soort rekeningen aanbiedt. Het is namelijk geen gewone rekening, zoals je zelf een betaalrekening hebt. ABN AMRO biedt hiervoor de BestuurRekening aan. Met deze rekening kan de vereniging tot 400 euro besparen op het betalingsverkeer en heb je binnen één oogopslag een helder beeld van de inkomsten en uitgaven van je vereniging. Het gaat hier om een zakelijke rekening waarvoor ook een bankpas wordt verstrekt. Om de bankzaken goed bij te houden, krijg je natuurlijk ook toegang tot internetbankieren. Het aanvragen van deze rekening kan gewoon online.

Ook bij ING

Ook ING heeft een bankrekening die speciaal voor verenigingen of stichtingen bedoeld is. Die bankrekening wordt het Starterspakket genoemd. In de meeste gevallen kan dit pakket een jaar lang gratis worden uitgeprobeerd, waardoor alleen de kosten voor het betalingsverkeer in rekening worden gebracht. Ook daarop is natuurlijk wel korting te krijgen. Het aanvragen van deze rekening kan ook online. Voor zowel deze rekening als de rekening bij ABN AMRO is het natuurlijk belangrijk dat alle vertegenwoordigers en eventuele gemachtigden van de vereniging tekenen. Dan kan de aanvraag het snelst verwerkt worden.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019