Excite

Banksparen: iets voor jou?

Nederlanders zijn altijd al een spaarzaam volkje geweest. Niet vreemd dus, dat er steeds nieuwe manieren om te sparen bij komen. Een van die manieren is banksparen. Daarmee spaar je op een geblokkeerde rekening en kun je - onder bepaalde voorwaarden - gebruik maken van fiscaal gunstige maatregelen. Bijvoorbeeld als je spaart voor je pensioen.

Hoe werkt banksparen?

Banksparen is sparen voor de lange termijn. Tenminste, als je gebruik wilt maken van de belastingvoordelen. Dan moet je namelijk sparen voor een uitvaart, een aflossing van je hypotheek of een aanvulling op je pensioentekort.

Banksparen kan door maandelijks een bedrag over te maken, maar ook door eenmalig een groot bedrag in te leggen. Dat laatste wordt bijvoorbeeld wel gedaan middels een ontslagvergoeding.

Het voordeel van banksparen is dat er op dat moment geen inkomstenbelasting over betaald hoeft te worden. Dat moet wel bij het uitkeren, maar als dat bijvoorbeeld bij pensioengerechtigde leeftijd is, is de kans groot dat je tegen die tijd in een lagere schaal valt, waardoor je dus minder belasting hoeft te betalen.

Banksparen voor je hypotheek

Ongemerkt hebben veel Nederlanders een bankspaarproduct. Een spaarhypotheek is namelijk ook een vorm van banksparen. Daarbij spaar je op een rekening, terwijl je ondertussen voor je hypotheek de volle mep aan rente betaalt. Zodra je zoveel gespaard hebt, dat je hypotheek afgelost kan worden, betaal je de aflossing in één keer.

Dit lijkt gunstig, omdat je dan maximaal gebruik kunt blijven maken van de hypotheekrenteaftrek, maar is in feite niet zo heel gunstig. Je betaalt immers de volle rente, terwijl je eigenlijk ook al geld 'kwijt' bent.

Let op de voorwaarden

Wil je ook beginnen met banksparen? Let dan heel erg goed op de voorwaarden. Voor alle vormen van banksparen geldt dat er sprake moet zijn van een specifieke looptijd. Als je je daar niet aan houdt, vervalt het fiscale voordeel en kunnen de kosten nog wel eens hoger oplopen dan je in de eerste instantie dacht.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019