Excite

De basis ziektekostenverzekering onderging belangrijke wijzigingen

De basis ziektekostenverzekering wordt jaarlijks door de overheid opgesteld. Deze verzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt. Dit jaar werden belangrijke onderdelen in deze basis ziektekostenverzekering teruggedrongen, waardoor de patiënten meer moet betalen. Enkele belangrijke gezondheidszorgen werden zelfs geschrapt.

Verplicht eigen risico duurder

Het verplicht eigen risico binnen de basis ziektekostenverzekering werd verhoogd van 165 tot 170 euro. Patiënten kunnen vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico, dan ligt hun premie lager.

Patiënten fysio- en oefentherapie zijn de grootste slachtoffers

Patiënten die fysio- en/of oefentherapie krijgen, zijn de grootste dupe van deze hervormingen. Vanaf achttien jaar krijgen ze bijvoorbeeld nog maar negen behandelingen bekkenfysiotherapie bij incontinentie vergoed. Vanaf 18 jaar worden zelfs de eerste twaalf behandelingen fysio- en oefentherapie door de basis ziektekostenverzekering niet meer terugbetaald. Patiënten moeten hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Vanaf de dertiende behandeling worden de kosten dan weer wel weer vanuit basispakket vergoed. Vorig jaar, kregen we nog de eerste negen behandelingen terugbetaald.

Ook tandheelkunde moet inleveren

Ook tandheelkunde moet fors inleveren. Voortaan word je nog slechts tot je achttiende door de basis ziektekostenverzekering vergoed voor de tandarts. Vorig jaar was dat nog tot je 21ste. Tot je zeventiende moet je nu voor orthodontie een aanvullende verzekering afsluiten. Uitgerekend deze orthodontie is voor jongeren peperduur. Voortaan zijn enkel nog gespecialiseerde tandheelkundige bewerkingen vanaf achttien jaar in het basispakket opgenomen. Je eigen bijdrage in de kraamzorg werd eveneens verhoogd. Vanaf 21 jaar moet je ook zelf opdraaien voor de kosten van voorbehoedsmiddelen (de anticonceptiepil) en krijg je geen vergoeding uit de basis ziektekostenverzekering voor eenvoudige hulpmiddelen als looprekken, krukken enzovoorts.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021