Excite

Wat is belastbaar inkomen?

Iedereen verdient een bepaald bedrag aan inkomen waarover belasting moet worden betaald. Het gedeelte waarover belasting moet worden betaald, wordt het belastbaar inkomen genoemd. Toch is het met alle heffingskortingen, regelingen en aftrekposten lastig om te bepalen hoe groot jouw belastbaar inkomen precies is. Hoe kun je nou precies jouw belastbare inkomen berekenen?

Belasting boxen

Het belastbare inkomen is het deel van je inkomen waarover belasting wordt geheven. Binnen het Nederlandse belastingstelsel kennen we drie verschillende soorten inkomsten waarover belasting wordt geheven. Deze drie soorten vallen onder drie verschillende boxen. Zo kennen we inkomen uit werk en woning. Hieronder vallen inkomsten uit loon, alimentatie en uit eigen woning. Natuurlijk tellen de uitgaven aan de eigen woning niet mee in het totaalbedrag. Een tweede soort inkomsten zijn inkomsten uit aanmerkelijk belang. Deze inkomsten worden vergaard uit aandelen. Wanneer een persoon meer dan 5 procent van de aandelen van een onderneming of vennootschap in zijn of haar bezit heeft, wordt er pas belasting geheven. De belasting bedraagt hierbij 25 procent. De derde box beslaat inkomsten uit sparen en beleggen. Het gaat hierbij om een bepaalde belasting over je vermogen. Er geldt een vrijstelling tot een bepaald bedrag en alles er boven wordt belast. Onder deze box valt ook het bezit van een tweede huis en beleggingstegoeden.

Onderlinge verschillen

Veel mensen houden er niet van om belasting te betalen over hun vermogen. De verschillen in heffingskortingen over het belastbaar inkomen zijn ook erg groot. Het belastbare inkomen is namelijk van verschillende factoren afhankelijk zoals leeftijd, maar ook hoogte van het inkomen. Voor pensioengerechtigden geldt standaard een lager tarief.

Belastbaar inkomen berekenen

Wanneer je jouw belastbaar inkomen wil berekenen, dien je eerst na te gaan welke inkomsten jij ontvangt en uit welke boxen deze afkomstig zijn. Vervolgens trek je per box de geldende aftrekposten van het totaalbedrag af. Zo is het toegestaan om uit box drie de hypotheekrente als aftrekpost op te geven. Op die manier kun je het totaalbedrag waarover je belasting moet betalen aanzienlijk verminderen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021