Excite

De belastingteruggave: een extra zakcentje

Belastingrecht en belastingteruggave is erg ingewikkelde materie. Dit is jammer, want hierdoor maakt een grote groep mensen geen gebruik van hun recht op een teruggave van de betaalde belasting. Zo weten veel jongeren met een bijbaantje niet dat je zelfs met een minimuminkomen enkele euro's terug kunt vragen van de Belastingdienst.

Belastingaangifte doen

Ieder jaar stuurt de Belastingdienst aangiftebrieven of formulieren naar mensen die hun inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen aan moeten geven. Heb je geen brief ontvangen, maar verwacht je wel dat je belasting moet betalen of juist recht hebt op een belastingteruggave van meer dan 14 euro? Dan kun je ook zelf belastingaangifte doen. Ben je de afgelopen jaren vergeten om aangifte te doen? Dan kun je dit nog maximaal vijf jaar na dato doen.

Aangifte doen

Voorheen werd de belastingaangifte via formulieren gedaan. Nu kan het ook digitaal met behulp van je DigiD en BSN nummer. Hiermee log je in op de site van de Belastingdienst en staat er een kant en klaar formulier voor je gereed. Sommige gegevens worden al voor je ingevuld en je kunt het formulier dan aanvullen met de ontbrekende informatie.

Het verwerkingsproces

Meestal duurt het enkele maanden voordat je uitslag krijgt. Ieder jaar moet de aangifte per 1 april binnen zijn en zul je rond juni post krijgen over de belastingteruggave. Afhankelijk van het inkomen zal deze hoger of juist lager uit kunnen vallen. Sommige mensen zullen helemaal geen recht hebben op belastingteruggave en zullen juist extra belasting moeten betalen. Vaak is dit een reden om niet alle inkomsten op het formulier te vermelden. Bedenk echter wel dat dat valt onder belastingontduiking en dus illegaal is.

Belastingteruggave voor jongeren

Ook jongeren met een bijbaantje betalen inkomstenbelasting. Jongeren met meerdere baantjes hebben recht op belastingteruggave over een van die baantjes. Het is daarom belangrijk om ook als jongere goed in de gaten te houden wat je verdient en dit aan te geven bij de Belastingdienst. Anders loop je het gevaar om tientallen euro's mis te lopen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020