Excite

Krijg de schade vergoed met een brandverzekering

Brand is een situatie die voor iedere huisbewoner zeer onwenselijk is. Dit is niet meer dan logisch. Niemand zit te wachten op verbrande spullen of waterschade. Daarom is het belangrijk om bij het betrekken van een woning een brandverzekering af te sluiten. Zo ben je goed gedekt en krijg je de meeste spullen vergoed.

Wat is een brandverzekering?

Hoewel het zeer logisch lijkt wat een brandverzekering is, was het lange tijd nog onduidelijk wat er precies onder brand werd verstaan en welke spullen er werden gedekt. Valt de waterschade van het gebruik van de brandslang voor het blussen hier ook onder? En spullen die niet verbrand zijn, maar wel beschadigd zijn, moeten deze ook vergoed worden?

Definitie van brand

In 1979 is er een officiële definitie voor brand vastgesteld. Hieronder valt het zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien en doorbranden van elektrische apparaten en motoren. En ook het oververhitten en doorbranden van ovens en ketels. Wanneer een huisbrand door één van deze factoren wordt veroorzaakt, worden beschadigde spullen vergoed. De komst van definitie zorgde ervoor dat er veel onduidelijkheid verdween bij de verzekeraars en de verzekerden.

Dekking van een brandverzekering

Toch zal in een basisverzekering minder snel een dekking worden geleverd voor het zengen, schroeien en smelten. Dit valt onder extra condities en er moet dan ook meer premie worden betaald. Het is dus belangrijk om binnen je eigen huis te kijken naar mogelijke brandveroorzakers. Heb je een open haard of een gaskachel in je woonkamer staan? Zorg dan dat je verzekering ook de kosten dekt van een brand veroorzaakt door een van deze bronnen.

Brand voorkomen

Hoewel een brandverzekering de schade dekt, is het nog altijd belangrijker om brand te voorkomen. Zo kun je al bij de bouw van je huis zorgen voor brandpreventie door het gebruik van materialen die niet snel aangetast zullen worden door vuur. Ook de aanschaf van een brandblusser kan al veel schade voorkomen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019