Excite

Geld opzij zetten met een deposito

Letterlijk betekent het woord 'deposito' in bewaring geven. In het dagelijks leven wordt met de term 'deposito' echter gedoeld op spaargeld dat langere termijn bij de bank wordt vastgezet. Naast deze vorm van sparen bestaat er ook nog een 'achtergesteld deposito', waarbij de geldverstrekker in het geval van faillissement van de bank zijn/haar geld pas terugkrijgt als alle andere schuldeisers zijn betaald. Voor dit risico ontvangt men een hogere rente.

Deposito: sparen met zekerheid

Er zijn veel manieren om een spaarpotje aan te leggen. Veel mensen doen aan 'banksparen', waarbij ze hun geld over het algemeen vrij opneembaar laten. In ruil voor het geld dat zij op hun rekening laten staan, ontvangen ze rente. Deze rente kan fluctueren, oftewel, wanneer je begint met sparen staat niet op voorhand vast wat jouw eindsaldo zal zijn. Wanneer je geld opzij legt door te beleggen, valt er helemaal geen peil te trekken op je eindsaldo.

Deposito

Bij een deposito ligt dat anders. Wanneer je een deposito afsluit, staat je geld voor een vooraf bepaalde termijn vast en ontvang je nadien een vooraf vastgestelde rente. Met een deposito weet je dus precies waar je aan toe bent. Uiteraard zijn er ook een aantal nadelen: omdat je geld tussentijds vast staat, kan je niet aan je spaartegoed komen, tenzij je een (forse) boete betaalt. Ook kan het natuurlijk zo zijn dat de algemene spaarrente gedurende de looptijd van jouw deposito stijgt. Aangezien je op je deposito een vooraf vastgestelde rente ontvangt, zal je in geval van een forse rentestijging deze rente mislopen.

Kosten van het tussentijds geld opnemen

Tussendoor geld opnemen uit je deposito kost geld. Reken op minimaal 0,5 procent van het totale bedrag dat je opneemt. Een deposito sluit je alleen af met geld dat je gedurende de looptijd kunt missen!

Bankgarantie bij een deposito

Een afgesloten deposito valt, net als bank- en spaartegoeden, onder het depositogarantiestelsel. Op die manier krijgt de rekeninghouder bij faillissement van de bank zijn of haar inleg terug, tot een maximum van 100.000 euro. Bij een achtergesteld deposito valt je spaartegoed niet onder de bankgarantie van 100.000 euro. Gaat de bank failliet, dan ben je naar alle waarschijnlijkheid je spaarcenten kwijt.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021