Excite

Economische groei houdt aan

In de afgelopen jaren is er sprake geweest van economisch herstel en dat herstel lijkt ook in de komende jaren weer door te zetten. In de periode van 2018 tot 2021 zou er sprake zijn van een groei van 1,8 procent per jaar. Uiteraard blijft dit een voorspelling en geen zekerheid; de internationale situatie kan zo omslaan, met alle gevolgen van dien. Dit blijkt allemaal uit de nieuwste cijfers van het Centraal Planbureau.

De rekenmeesters kijken altijd net voor de verkiezingen naar de middellange termijn van de Nederlandse economie. Op basis daarvan kunnen politieke partijen hun programma opstellen.

De werkeloosheid zou in 2021 dalen naar 5,5 procent. En waar er nu nog een overheidstekort is, zal er tegen die tijd een overschot zijn van 0,6 procent. De inflatie zal in 2012 1,6 procent bedragen. De koopkracht van huishoudens verbetert echter niet, ondanks deze ramingen. Overigens kan dat nog veranderen op het moment dat de partijen politieke maatregelen treffen. Die kunnen op dit moment natuurlijk nog niet voorspeld worden.

Ook internationaal zijn er nog een paar onzekerheden die een rol spelen. Groot-Brittannië zou bijvoorbeeld uit de EU kunnen vertrekken en er bestaat ook een kans op een nieuwe schuldencrisis. Daarnaast kan de wereldeconomie geraakt worden door een terugvallende groei in China en andere opkomende landen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021