Excite

Een rechtsbijstand verzekering: nuttig bij strafrechtelijke verdediging

In tegenstelling met een autoverzekering, is het afsluiten van een rechtsbijstand verzekering niet verplicht. Toch kan deze in vele gevallen erg nuttig zijn. Wat houdt zo een rechtsbijstand verzekering nu precies in?

Aanslepende en dure procedures schrikken af

Een procedure voor de rechtbank sleept in vele gevallen lang aan en is peperduur. Dat schrikt velen af om een strafrechtelijke procedure op te starten. Dan kan een rechtsbijstand verzekering erg nuttig zijn. Het principe ervan is eenvoudig. Komt het tot een strafrechtelijk geschil, dan zal je verzekeraar je belangen verdedigen.

Alle kosten worden vergoed

De verzekeraar zal in dit geval alle gerechtskosten, alle kosten en erelonen van je advocaat en de kosten van eventuele technische raadsleden en experts vergoeden. In heel wat polissen van een rechtsbijstand verzekering zijn ook alle kosten en erelonen opgenomen die gemaakt werden bij een regeling in der minne en de kosten voor de eventuele tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder.  In vele gevallen worden ook alle verdedigingskosten bij verkeersinbreuken, gerechtskosten in strafzaken en alle kosten van zowel gerechtelijke als niet-gerechtelijke procedures door de verzekeraar betaalt. Deze dekking is wel geplafonneerd.

Opzettelijke daden wordt niet gedekt

Een rechtsbijstand verzekering vergoedt zelfs strafrechtelijke kosten wanneer je als verzekerde in de fout gaat. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je een verkeersongeval veroorzaakt in dronken toestand. Dat betekent echter niet dat je rechtsbijstand verzekering je in alle omstandigheden zal uitbetalen. Opzettelijke daden worden ook in dit geval niet gedekt. Bestond er een gerechtelijk geschil nog voor je de verzekering afsloot? Dan zal de verzekeraar evenmin te betalen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019