Excite

Eigen bijdrage in zorgkosten

Eigen bijdrage is een deel van de zorgkosten dat niet wordt vergoed door de verzekeringsmaatschappij. Een eigen bijdrage, of eigen risico komt ook voor bij andere verzekeringen behalve zorg, zoals bijvoorbeeld de glasverzekering of de verzekering van de auto. De hoogte van de eigen bijdrage in de zorg is vastgesteld door de overheid.

Eigen bijdrage: berekening

Het bedrag van de eigen bijdrage in de zorgkosten staat vast. Echter, niet voor alle zorg geldt dat je hetzelfde deel van de eigen bijdrage betaalt. Zo geldt voor zittend ziekenvervoer een bedrag van 93 euro eigen risico, maar het gehele bedrag is bijvoorbeeld 250 euro. Van je totale eigen risico kun je dan die 93 euro afhalen. De hoogte van de eigen bijdrage staat vast in de Basisverzekering.

Zorgkosten plannen

Om te besparen op je zorgkosten kan het handig zijn om de uitgaven in de zorg goed te plannen. Het totale bedrag aan eigen bijdrage betaal je namelijk maar een keer per jaar. Heb je veel kosten gemaakt gedurende het loopjaar? Probeer dan onderzoeken zoveel mogelijk in november en december te plannen, zodat je in januari niet meteen grote uitgaven hebt.

Hoogte eigen bijdrage

De eigen bijdrage in de zorgkosten is in 2011 vastgesteld op 170 euro, in 2012 op 220 euro en per 2013 gaat het bedrag nog verder omhoog: naar een bedrag van 350 euro. Om lage inkomens te compenseren in deze grote stijging, wordt er gezocht naar manieren om zorg weer deels inkomensafhankelijk te maken. Belangengroepen hopen dat bezoeken aan de huisarts worden gespaard. Op deze manier blijft een bezoek aan de huisarts laagdrempelig en kan de huisarts zich richten op het doorsturen van patiënten naar de juiste zorgverlener.

Geen eigen bijdrage

Behalve voor de huisarts geldt de eigen bijdrage ook niet voor verloskundige hulp en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken, zoals onderzoek naar borstkanker, de griepprik voor risicogroepen (dus alleen als je verhoogd risico hebt), zorg die door je aanvullende verzekering wordt vergoed. Dat laatste is afhankelijk van je eigen verzekeringen, die je naast de basisverzekering hebt afgesloten. Bijvoorbeeld voor tandartskosten of oogzorg.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019