Excite

Het eigen risico

Een eigen risico is onlosmakelijk verbonden met een verzekering. Het is het bedrag dat je als verzekerde zelf moet betalen als je een beroep op je verzekering doet. De hoogte van je eigen risico bepaalt vaak de premie die je moet betalen. Bij de zorgverzekering is het eigen risico niet variabel, maar verplicht.

Eigen risico bedragen

De kosten voor de zorg worden per jaar hoger. Om het pakket aan vergoedingen betaalbaar te houden, moet iedereen die verzekerd is een eigen bijdrage betalen. Dit eigen risico wordt steeds hoger. In 2012 50 euro hoger dan in 2011. We betalen in 2012 220 euro. De verwachting voor 2013 is zelfs 400 euro. Met dit eigen risico en nog wat andere maatregelen, halen de gezamenlijke zorgverzekeraars dit jaar zo'n 260 miljard euro binnen om de zorg te kunnen bekostigen.

De samenstelling van het pakket

In principe betaalt de verzekerde het eerste gedeelte van de zorg zelf. Dat geldt in ieder geval voor:

  • Bepaalde medicijnen die niet volledig vergoed worden
  • Tweedelijns hulpverlening van een GGZ-instelling
  • In geval van eerstelijnshulpverlening wordt naast het eigen risico ook een eigen bijdrage in rekening gebracht

Zorg die niet onder het eigen risico valt, is:

  • Huisarts
  • Tandartskosten tot 22 jaar
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • De griepprik voor risicogroepen
  • Zorg die door de aanvullende verzekering wordt vergoed

Naast het verplichte eigen risico moet er voor sommige behandelingen nog een eigen bijdragen worden betaald. Deze kan ook tot 200 euro oplopen. Iemand die dus eerstelijns zorg vanuit het GGZ krijgt moet jaarlijks naast de premie dus nog 420 euro zelf betalen voordat zijn zorgverzekering gaat betalen.

Betaalbare zorg

Het eigen risico in de zorg is een moeilijk onderwerp. Door alle verhogingen en eigen bijdragen wordt de zorg voor de consument steeds duurder en voor velen feitelijk onbetaalbaar. Maken we de zorg echter voor de burger betaalbaar, dan wordt het onbetaalbaar voor de verzekeringsmaatschappijen en de overheid. Al met al een duivels dilemma.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020