Excite

Enorme premieverhoging voor pensioenen

Een enorme premieverhoging voor pensioenen staat op het programma voor 2015. In dat jaar gaan de pensioendeelnemers ongeveer 14 procent meer voor hun oudedagsvoorziening betalen. Dat blijkt uit onderzoek van pensioenadviseur Mercer. Het gevolg is dat de voorgenomen besparing op de pensioenen daarmee uitblijft. En dat is een tegenvaller.

Pensioenplannen kabinet

Staatssecretaris van financiën Frans Weekers krijgt daarmee een vervelend probleem op zijn bordje. Immers, een hogere, belastingvrije pensioenpremie gaat ten koste van het bedrag waar de overheid inkomstenbelasting over kan innen. Volgens het pensioenplan van het kabinet daalt de jaarlijkse pensioenopbouw in 2015 van 2,25 naar 1,75 procent. Dat zou fors lagere pensioenpremies tot gevolg moeten hebben.

Een ander onderdeel van de pensioenplannen van het kabinet is dat er bij een inkomen boven de 100.000 euro niet meer fiscaal vriendelijk pensioen worden opgebouwd. “Wanneer pensioenfondsen de fiscale ruimte maximaal benutten daalt de premie met 23 procent”, stelt Mercer.

Pensioenvormen

Een voordeel heeft de staatssecretaris wel. Vanaf 2015 moeten pensioenfondsen namelijk nieuwe contracten afsluiten met hun deelnemers. Zij kunnen dan kiezen voor een nominaal contract of een reëel contract. De verschillende pensioenvormen hebben ieder een eigen impact op de koopkracht van ouderen. Zo worden de pensioenen bij een reëel contract geïndexeerd, maar daardoor zullen de premies wel fors omhoog moeten. Het gevolg is dat de koopkracht bij de beroepsbevolking afneemt. Daardoor valt het effect van de besparing volledig weg.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021