Excite

Wat betekent de eurocrisis voor Nederland?

Het kan je bijna niet ontgaan zijn: verschillende eurolanden verkeren in grote problemen en er lijken slechts twee oplossingen te zijn: óf de rijkere eurolanden helpen de andere landen uit de schulden, óf de euro valt. Beide oplossingen van de eurocrisis hebben grote gevolgen, niet alleen voor Europa, maar zeker ook voor Nederland.

Gemak van de euro

Het was de bedoeling dat de euro vooral veel voordelen op ging leveren. Het was een manier om de grenzen te openen op economisch gebied; geld wisselen voor de vakantie was niet langer nodig en export zou vergemakkelijken. Op dat vlak heeft Nederland veel aan de euro gehad; twee derde van het BNP wordt hier verdiend met export en driekwart daarvan is te danken aan Europa. Voor de invoering van de euro was dat echter ook al zo; hoewel het nu zeker een aanzienlijke kostenbesparing oplevert, is het niet zo dat dit puur en alleen te danken is aan de komst van de euro. Door de eurocrisis uit de eurozone stappen heeft op dit vlak gevolgen, maar betekent niet dat alle export ineens wegvalt.

Andere eurolanden die in de problemen gekomen zijn helpen, kan ook. In dat geval moet er veel geld naar die landen toe, om de overheidstekorten en schulden af te betalen. Dat gaat niet alleen om geld; meerdere landen staan er niet zo goed voor en als zij veel geld weggeven of uitlenen, dan heeft dat direct een impact op hun begroting. Hier moeten dus eigenlijk alle Europese landen aan meewerken, anders wordt de druk op een aantal landen te groot.

Hoe lang duurt de eurocrisis nog?

De meeste mensen beginnen zich zo langzamerhand af te vragen hoe lang de eurocrisis nog door blijft zetten. Experts zijn het er niet over eens, maar menen dat de problemen zeker nog wel tot 2015 aan kunnen houden. In Nederland merken we dat door meer werkeloosheid, een stilstaande woningmarkt en steeds meer huishoudens die (daardoor) in de schulden raken.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021