Excite

Financiële dienstverlening: betrouwbaar financieel advies

Tegenwoordig bestaan er veel verschillende financiële producten, zoals spaarkredieten, betaalrekeningen, hypotheken, leningen, verzekeringen, beleggingen en elektronische betaalmiddelen. Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Hoe weet je nu welk financieel product het best bij jouw persoonlijke situatie past? Dit kun je pas bepalen wanneer de verstrekker van het product jou de juiste informatie verschaft en hiermee een goede financiële dienstverlening levert.

Financiële ondernemers: betrouwbaar en deskundig

Veel bedrijven en ondernemingen bieden financiële producten aan. Omdat er over veel van deze producten onduidelijkheden bestaan, moeten de bedrijven betrouwbaar en deskundig financieel advies kunnen geven aan hun klanten. Het is erg belangrijk om de klanten van duidelijke en begrijpelijke informatie te voorzien, omdat er aan financiële producten vaak erg ingewikkelde voorwaarden kleven. Klanten stoppen hun geld in een financieel product, niet wetende wat er precies met hun geld gebeurt. Hierdoor kunnen consumenten snel misleid worden. Het is dus aan de bedrijven om juist vanuit het belang van de klant handelen.

Toezicht op financiële dienstverlening

Hoe kun je als consument zoveel mogelijk het risico van financiële producten beperken? Wanneer je een bepaalde financiële overeenkomst aan wil gaan met een onderneming, is het belangrijk dat om eerst goed te kijken of de onderneming wel aan alle wettelijke eisen voldoet. Aanbieders van financiële producten, moeten eerst een vergunningaanvraag indienen. Daarnaast staan alle financiële ondernemingen doorlopend onder. De Toezichtgroep Financiële Ondernemingen houdt toezicht op alle banken, verzekeringen, vermogensbeheerders, brokers en beleggingsinstellingen. Zij ziet er op toe dat de dienstverlening naar de consumenten optimaal is. De Transparantietoezicht Financiële Producten houdt zicht op de informatieverstrekking omtrent financiële dienstverlening en producten. De informatie moet te allen tijde helder zijn, zodat consumenten op basis van de verstrekte informatie verantwoorde beslissingen kunnen nemen over het financiële product.

Keurmerk financiële dienstverlening

Wanneer een onderneming aan alle strenge wettelijke eisen voldoet, wordt er een Keurmerk Financiële Dienstverlening aan de onderneming toegewezen. Hierdoor weet je als consument dat het bedrijf waarmee jij een financiële overeenkomst aangaat onder strenge toezicht van de toezichthouders staat en voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen. Hierdoor ben je gegarandeerd van een goede financiële dienstverlening.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020