Excite

Geld lenen ondanks zwarte lijst perfect mogelijk

Geld lenen ondanks zwarte lijst notering? Officiële kredietverstrekkers lenen niet zomaar aan om het even wie. Ze bouwen allerlei controlemiddelen in om hun risico te beperken. Daarom werd het Bureau Krediet Registratie (BKR) opgericht. Het BKR kunnen kredietverstrekkers de kredietwaardigheid van kredietaanvragers onderzoeken. Het BKR informeert op verzoek zijn aangesloten leden over de leninggeschiedenis van de kredietaanvrager bij andere BKR-leden. Het zijn overigens uitsluitend BKR- leden die deze gegevens mogen raadplegen.

Geld lenen ondanks zwarte lijst vermelding?

In tegenstelling met België, werkt het BKR niet met een zwarte lijst. Het zal dan ook nooit iemand afraden of verbieden een lening aan te vragen, er een af te sluiten of een lening toe te staan. Het BKR heeft een adviserende rol waarmee men niet alleen het risico van de kredietverstrekker wil beperken, maar ook om de consument tegen over creditering te beschermen. Het is de kredietverstrekker die, autonoom, een lening al dan niet toestaat.

Geld lenen met BKR codering mogelijk?

Geld lenen ondanks BKR notering? Niet alle kredietverstrekkers zijn bij het BKR aangesloten. Zij mogen de gegevens van het BKR dan ook niet inzien. Het is dus perfect mogelijk bij deze kredietverstrekkers, ondanks een BKR notering, toch een lening aan te gaan. Voor kleine leningen tot duizend euro gaat dat zelfs gemakkelijk. Voor deze leningen wordt zelfs het BKR zelden of nooit geraadpleegd. Ondanks een BKR notering is het dus perfect mogelijk een lening af te sluiten, maar of dit in het voordeel van de consument is, valt ten zeerste te betwijfelen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021