Excite

Gemeentelijke belastingen: aan alles hangt een prijskaartje

Gemeentelijke belastingen worden ieder jaar over elk huishouden binnen een gemeente geheven. Zoals de naam al zegt verschillen de tarieven per gemeente. Daarom kan de belasting in de ene gemeente hoger uitvallen dan in een andere. De gemeentelijke belastingen bestaan uit onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Mensen met een lager inkomen kunnen bezwaar indienen tegen de hoogte van de heffing.

Waar betaal je voor?

Zoals gezegd bestaan de gemeentelijke belastingen uit onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Onroerendezaakbelasting (ozb) wordt geheven over huiseigenaren en bezitters van een stuk grond. Deze belasting wordt dus niet over huurders geheven. Huurders betalen wel mee aan afvalstoffenheffing en rioolrecht. Hoewel officieel gezien de verhuurders belastingplichtig zijn voor deze heffing, kunnen zij de kosten verhalen op de gebruikers van het pand. Uit de opbrengsten van de afvalstoffenheffing worden de kosten betaald voor het ophalen en verwerken van huisafval. Rioolrecht wordt geheven voor de financiering en onderhoud van het gemeentelijke rioleringssysteem.

Bezwaar en vrijstelling

Hoewel de belasting op elk particulier huishouden wordt geheven, kunnen niet alle gezinnen de kosten van de aanslag opbrengen. Huishoudens met een lager inkomen kunnen bezwaar indienen tegen de aanslag. Hiervoor dienen zij al hun inkomsten op te geven bij de gemeente met alle spaartegoeden inbegrepen. Hierna bepaalt de gemeente of een gedeelte van het bedrag wordt kwijtgescholden. Per gemeente zal er een eigen gemeentelijk leidraad worden gehanteerd voor de kwijtschelding. Het kan dus per gemeente verschillen welk percentage van de gemeentelijke belastingen kwijt wordt gescholden.

Naast een kwijtschelding bestaat er ook een vrijstelling van gemeentelijke belasting. Deze geldt voor speciale huishoudens zoals kerken. Zo worden kerken vrijgesteld van ozb. Internationale consulaten worden vrijgesteld van sommige belastingen.

Betalingsregeling

Wanneer je niet in aanmerking komt voor een gedeeltelijke kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, maar je beschikt over onvoldoende geld om de aanslag te betalen, dan kun je een betalingsregeling treffen met de gemeente. In de meeste gevallen kun je het bedrag verspreid over meerdere termijnen aflossen. Er bestaat geen recht op een dergelijke betalingsregeling, maar het is wel mogelijk om met de gemeente een individuele afspraak hierover te treffen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019