Excite

Wat is een generatiehypotheek?

Doordat de banken veel meer zekerheid eisen dan vroeger, is het voor jonge starters vaak onmogelijk een hypotheek af te sluiten. Die mooie woning lonkt alleen wel. In dat geval kan een generatiehypotheek uitkomst brengen. Makkelijker dan vroeger kunnen ouders of grootouders bijspringen en op zich is het voor beide partijen gunstig.

Wat is een generatiehypotheek?

De generatiehypotheek biedt de mogelijkheid voor familieleden om bij te springen om de financiering van je nieuwe huis rond te krijgen. Er zijn diverse mogelijkheden.

Lenen of schenken

Je (groot)ouders lenen je een bedrag en je kan dan meer aflossen of ze betalen de bank een deel van de koopsom. Daardoor wordt het bedrag wat je moet lenen kleiner en is het wel op te brengen. Beide mogelijkheden hebben fiscale voordelen. Vaak wordt dat lenen in verband met het schenkingsrecht in gedeeltes uitgevoerd.

Garant staan

Zeker als het verschil laag is, wordt voor deze vorm gekozen. Je sluit zelf de hypotheek af en betaalt hem ook zelf. Echter je ouders staan garant en nemen de betaling dus over als het je niet lukt.

Meefinancieren

Je familieleden financieren dus een gedeelte mee. Dat betekent dat er twee hypotheken afgesloten worden. Een voor je familielid en één voor jezelf. Beide betaal je dan rente en aflossing. Vaak wordt een bepaalde tijd afgesproken, waarna je familielid zich terugtrekt en jij het volledige bedrag gaat betalen.

Voordeel van een generatiehypotheek

Een generatiehypotheek geeft je de mogelijkheid toch een hypotheek af te sluiten en het is vaak voor je familieleden fiscaal gunstig. Vaak beschikken ouders of grootouders toch al over een redelijk eigen vermogen.

Nadelen van de generatiehypotheek

De banken gaan er van uit dat je de lening aan je ouders terugbetaalt, maar ook de periode van het samen een hypotheek hebben staat vast. Ze gaan ervan uit dat je het daarna zelf kunt redden. Mocht dit nu niet lukken, dan zou dat tot ruzie in de familie kunnen leiden. Immers je hebt niet alleen een afspraak met de bank.

Praat goed met degene die je gaat helpen

De generatiehypotheek is een uitkomst in economisch lastige tijden, waarin het moeilijk is om een hypotheek af te sluiten. Jongeren kunnen zo toch in hun eigen huis gaan wonen. Vaak is het voor ouders of grootouders geen probleem om bij te springen en voor hen is er ook een fiscaal voordeel. Het belangrijkste aan het afsluiten van een generatiehypotheek is dat je goede afspraken maakt. Ook over de mogelijkheid dat het niet lukt om aan je verplichtingen te voldoen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021