Excite

De gevolgen van een faillissement

Rood staan doet (bijna) iedereen weleens. Een ander verhaal is het, wanneer je bankrekening een gapend gat vertoont en de deurwaarders zich bij je voor je deur opstapelen omdat je nog een en ander aan rekeningen hebt uitstaan. Niet tijdige betaling leidt tot verhoging van het te betalen bedrag, waardoor de situatie vaak van kwaad tot erger gaat. Soms zijn de gevolgen onomkeerbaar: een faillissement is dan onafwendbaar.

Wie komt er in aanmerking voor een faillissement?

Een faillissement kan diverse vormen hebben. Zo komen in Nederland zowel natuurlijke personen alsook rechtspersonen en nalatenschappen failliet verklaard worden. Een rechtspersoon is een juridische constructie met rechten en plichten en is dus geen persoon van vlees en bloed. Een natuurlijk persoon is dit wel. Wanneer iemand ten minste twee schuldeisers heeft en niet langer aan de betalingsverplichtingen van deze schuldeisers voldoet, kan hij of zij failliet verklaard worden.

Wie kan een faillietverklaring bewerkstelligen?

Een faillietverklaring kan op vier manieren tot stand komen. Zo kan iemand zelf een verzoek indienen bij de rechtbank om failliet verklaard te worden. Hierbij wordt hij of zij wel eerst gehoord door de rechter. Ook schuldeisers kunnen een verzoek tot faillissement indienen bij de rechtbank. Deze twee manieren zijn de meest gebruikelijke. Het Openbaar Ministerie kan ook iemand failliet verklaren op grond van algemeen belang, maar dit komt bijna nooit voor. Ook na intrekking van een verleend betalingsuitstel kan het tot een faillissement komen.

Verschil faillissement en WSNP

Wanneer een natuurlijk persoon - dus een mens - failliet dreigt te worden verklaard, is de griffier van de rechtbank verplicht of hem of haar te wijzen op de mogelijkheden van de WSNP. De WSNP biedt mogelijkheden tot een schone lei, het faillissement niet. De gevolgen van een faillissement zijn dus niet, dat de schulden 'verdwenen' zijn!

Na het faillissement

De gevolgen van het faillissement zijn, ook voor de schuldeisers, niet gering. Het vermogen van de faillietverklaarde wordt hem of haar afgenomen en zoveel mogelijk ten gelde gemaakt ten gunste van de schuldeisers, maar er blijft vaak - zeker na aftrek van het curatorsalaris en de faillissementskosten - lang niet genoeg over om zelfs een gedeelte van de schulden te voldoen. De preferente schuldeisers krijgen als eerste hun geld, pas daarna volgen de concurrente en de achtergestelde schuldeisers.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021