Excite

Goedkoop geld lenen zonder BKR-toetsing

Goedkoop geld lenen willen we allemaal wel. Maar is dat ook mogelijk zonder BKR-toetsing?

Wat is een BKR-toetsing?

De meeste geldleningen gaan samen met een BKR-toetsing. Deze toetsing houdt in, dat gekeken wordt of (en hoe) je vermeld staat in het BKR-register. Het BKR-register wordt bijgehouden door het Bureau Kredietregistratie in Tiel. Iedereen die een lening afsluit bij een kredietinstelling die bij het BKR is aangesloten, wordt vermeld in het register. Ook koop op afbetaling of het afsluiten van een gsm-abonnement leidt tot opname in het register, net zoals het oplopen van betalingsachterstanden.

Welke BKR-noteringen zijn er?

 • AK: Aflopend Krediet. Dit betreffen persoonlijke leningen en/of koop op afbetaling
 • RK: Doorlopend Krediet
 • RO: Overige verplichtingen
 • TC: Telecommunicatie. Hieronder vallen onder andere gsm-abonnementen
 • VK: Verzendhuiskrediet
 • HY: Betalingsachterstand hypotheek
 • SR: Schuldregeling, bijvoorbeeld de WSNP

Deze noteringen leveren over het algemeen geen enkel probleem op. Problematischer worden de volgende BKR-codes:

 • A: Opgetreden betalingsachterstand
 • H: Ingelopen achterstand, lening loopt door
 • 1: Betalingsregeling getroffen
 • 2: Vordering is opeisbaar gesteld
 • 3: Bedrag van meer dan 250 euro afgeboekt
 • 4: Onbereikbaarheid kredietnemer

Een eenmaal opgelopen betalingsachterstand (van drie maanden of meer) leidt tot een code A. Ook als je de achterstand later inhaalt, zit je nog een jaar of 5 met een code H achter je naam.

Een negatieve BKR-score

Het BKR bepaalt, aan de hand van statische modellen, of je een mogelijk risicovolle kredietnemer bent. Deze score wordt desgevraagd doorgegeven aan de kredietverstrekkende instantie. Deze instantie kan vervolgens besluiten dat je de gevraagde lening niet krijgt of onder zeer strikte voorwaarden.

Goedkoop geld lenen zonder BKR-toetsing?

Als je van tevoren al (vrijwel) zeker weet dat je een negatieve BKR-score hebt, heeft het weinig zin om bij een BKR-toetsende kredietverstrekker om geld te gaan vragen. Kredietverstrekkers zijn niet verplicht om iemand met een negatieve BKR-registratie te weigeren, maar de kans is natuurlijk groot. Toch zijn er diverse aanbieders te vinden waar je op korte termijn, en zonder BKR-toetsing, kan lenen. Ferratum bijvoorbeeld is een instelling die geld verleent voor maximaal 30 dagen. Omdat deze kredieten aangevraagd worden per sms, wordt deze vorm van lenen ook wel sms-krediet genoemd. Andere benamingen zijn flitskrediet, minikrediet en minilening.

Andere manieren om snel en goedkoop geld te lenen

Natuurlijk zijn minikredieten een snelle en goedkope manier om, zonder BKR-toetsing, tijdelijk wat extra geld op zak te hebben. Maar vraag ook even rond in je omgeving: misschien kan het zelfs nóg gemakkelijker. Ouders, familie en/of vrienden zijn misschien bereid om je (tijdelijk) uit de brand te helpen, zeker wanneer het om kleine bedragen en een korte looptijd gaat. Vragen staat vrij!

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021