Excite

Groene lening 2011: hoe werkt het en hoe lang nog?

Wat is een groene lening anno 2011?

Met een groene lening kun je slechts energiebesparende initiatieven financieren. Als beloning voor de inspanningen als goede huisvader krijg je dan een groene lening. Deze heeft twee prachtige voordelen: een lagere interestvoet en belastingvoordeel. Om hiervan te kunnen genieten, moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden verbonden aan een groene lening

Enerzijds is de voorwaarde wanneer de lening is aangegaan. Dat moet tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 zijn. Met andere woorden: zoals de wet nu is, heb je nog tijd tot eind 2011. Maar het kan zijn dat deze einddatum wordt verlengd.

Ten tweede: niet alle energiebesparende werken komen in aanmerking voor een groene lening. Bevraag je dus goed vooraleer je onmogelijke plannen of kosten maakt. Heel eenvoudige voorbeelden (maar het is niet altijd eenvoudig!): vervanging van verwarmingsketels, zonnepanelen, dubbele glas, dak-, vloer of muurisolatie en thermostatische kranen. Dit is maar een greep uit het totale assortiment.

Je kunt niet alleen als eigenaar maar ook als huurder een groene lening afsluiten. De kredietnemer moet op het ogenblik van het afsluiten van de leningovereenkomst zijn gewone verblijfplaats in België hebben.

In de praktijk betekent dit...

Eerst en vooral is er de korting op de rentevoet, ook wel interestbonificatie genoemd. Deze bedraagt maar liefst 1,5%. Daar bovenop komt het belastingvoordeel. De lener ontvangt een vermindering van 40% op de interesten. Let wel: na aftrek van de rentevoetkorting.

Hoeveel kun je groen lenen?

Het minimale bedrag dat je kunt lenen is 1250 euro. Het maximum is 15.000 euro. Dit bedrag is per ontlener, per woning en per kalenderjaar.

Toch maar doen?

Zo lang dit subsidiefeestje duurt, moet je er eigenlijk gebruik van maken. Vooral die huiseigenaren die hun lening hebben afbetaald, hebben geen belastingvermindering meer. Zij kunnen op deze manier goedkoop lenen, hun huis moderniseren, energie besparen en dus hun energiefactuur verminderen en nog eens van een belastingvermindering genieten. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar toch is het zo!

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020