Excite

Het aantal mensen met schulden groeit in Nederland

De NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening, meldt dat er steeds meer mensen aankloppen bij de schuldhulpverlening. Vorig jaar waren dat 89.000 aanmeldingen. Ook zitten mensen met gemiddeld hogere schulden.

In vergelijking met 2012 waren er 4500 meer meldingen in 2013. De schuld is daarbij gemiddeld met 4000 euro per situatie gestegen.

De crisis nog steeds merkbaar

Deze cijfers laten zien dat de effecten van de financiële crisis nog steeds heel sterk zijn. Het inkomen van veel mensen is de afgelopen jaren door ontslagen, bezuinigingen en werkeloosheid flink gedaald. Dit zorgt ervoor er een groeiende groep mensen is ontstaan met problematische schulden.

Moeilijk om gedrag aan te passen

De vereniging voor schuldhulpverlening laat ook weten dat mensen het moeilijk vinden om hun gedrag aan te passen aan de nieuwe financiële situatie of soms is het besteedbaar inkomen simpelweg te laag om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Daarnaast is er nog iets aan de hand. Mensen met schuldenproblemen blijken ook meer met andere problemen te kampen. Organisaties zoals Maatschappelijk Werk of GGZ hebben veel te maken met mensen die ook in de financiële problemen zitten.

De groep mensen die wordt geraakt door de financiële problemen is divers. Van huiseigenaren, mensen met een uitkering, tot aan werknemers en zelfstandigen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021