Excite

Hoe werkt de zorgverzekering?

Het maandelijkse bedrag dat wij aan zorgkosten kwijt zijn, blijft ieder jaar stijgen. Dat is voor een belangrijk deel te wijden aan de stijgende kosten voor zorg. Daarnaast zorgt de vergrijzing ervoor dat steeds meer mensen behoefte hebben aan zorg.

In dit filmpje worden de belangrijkste begrippen in verband met de zorgverzekering en de zorgkosten op een inzichtelijk in beeld gebracht. De getallen zijn inmiddels wel gewijzigd: het eigen risico is voor 2013 gestegen van 220 euro naar 350 euro.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021