Excite

Hoger loon voor vrouwen tot 30 jaar

Jonge vrouwen verdienen meer loon dan hun mannelijke leeftijdgenoten. Voor vrouwen tot 30 jaar geldt dat hun bruto uurloon iets hoger ligt dan bij mannen van dezelfde leeftijd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2011 was voor het eerst te zien dat vrouwen uit deze leeftijdsgroep meer verdienen dan mannen, al ging het toen om een verschil van slechts 0,1 procent. Nu is dat verschil bijna een procent. Een verklaring moet gezocht worden in het feit dat vrouwen vaker hoogopgeleid zijn.

Vrouwen gemiddeld 18 minder loon

Gemiddeld gezien ontvangen vrouwen nog steeds veel minder loon dan hun mannelijke collega’s van dezelfde leeftijd. Over het geheel gezien gaat het om een verschil van bijna 18 procent. Dat komt neer op een brutoloon van 0,82 euro voor elke euro die een man verdient. Maar ook dat verschil is dalende. In 2008 verdienden mannen gemiddeld nog 20 procent meer dan vrouwen.

Vijftig plus

Het grootste verschil is te vinden bij de vijftigers. Vrouwen tussen de 50 en 55 verdienen bijna een kwart minder dan mannen uit dezelfde leeftijdsgroep. Een voor de hand liggende verklaring is dat veel vrouwen hun carrière hebben onderbroken om een gezin te stichten. Daarnaast heeft een derde van alle vrouwen een deeltijdbaan en parttime werken heeft op termijn een lager uurloon tot gevolg.

Vrouwvriendelijke sector

De salarisverschillen zijn zoals ieder jaar erg verschillend per sector. Zo is het verschil in salaris het grootst in de financiële sector, zoals bij banken en verzekeraars. Een man verdient in die ‘vrouwonvriendelijke sector’ gemiddeld 30 procent meer dan zijn vrouwelijke collega. De oorzaak is dat het vooral mannen zijn die de hogere functies bekleden, waar het uurtarief veel hoger ligt dan aan de onderkant van de piramide. Ook de overheid is vrouwonvriendelijk: het verschil in salaris ligt daar op 23 procent. In de bouwnijverheid werden de kleinste salarisverschillen gevonden.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021