Excite

Huishoudens hebben weer meer te besteden

  • © Getty Images
Huishoudens hadden in het eerste kwartaal van dit jaar meer te besteden dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beschikbaar inkomen nam in die periode met 1,2 procent toe. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend. Het is voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal dat het besteedbare inkomen op jaarbasis toenam.

Het beschikbare inkomen bestaat uit de voor inflatie gecorrigeerde inkomsten van huishoudens, na aftrek van belastingen en premies. Loon, winst, sociale uitkeringen, pensioen, dividend en rente zijn onder meer onderdelen die meetellen voor dit inkomen. De stijging in het besteedbare inkomen is vooral te danken aan de loonstijgingen. Deze bedroegen in het eerste kwartaal 1,5 miljard euro. Vooral de cao-lonen blijken omhoog te zijn gegaan.

Daarnaast stegen ook de sociale uitkeringen met 850 miljoen euro, onder meer vanwege de groei van het aantal pensioenuitkeringen. Een negatieve invloed op het besteedbare inkomen hadden de belastingen en sociale premies. In het eerste kwartaal van dit jaar gaf men daar 1,6 miljard euro meer aan uit dan in het eerste kwartaal van 2014. Dat kwam vooral door de toegenomen loonbelasting.

Huishoudens bespaarden in het eerste kwartaal 1 miljard euro. Dat is net een beetje meer dan een jaar ervoor. Volgens het CBS nemen de besparingen voortdurend toe, zelfs in de perioden dat het economisch minder ging. Mensen blijken voorzichtig te zijn met hun uitgaven, vanwege de onzekerheid over de economie en de problemen op de huizenmarkt. Of deze besparingen ook blijven toenemen nu het economisch weer beter gaat, is nog onduidelijk.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021