Excite

Hulp nodig bij schulden: schuldsanering

Schulden zijn heel vervelend. Soms heb je hulp nodig om de schulden in kaart te brengen en af te kunnen lossen. Waar kun je dan terecht? Het is ook belangrijk om te kijken wat je zelf kunt doen om je schulden te verlagen. Hulp zoeken is een belangrijke eerste stap.

Hulp zoeken

Schulden kunnen je op allerlei manieren oplopen. Bijvoorbeeld omdat je teveel gekocht hebt of je zaak die failliet is gegaan. Wanneer je schulden hebt opgelopen, kom je terecht in het BKR-register in Tiel. Wanneer je een BKR-registratie hebt opgelopen, is het bijvoorbeeld moeilijker om een lening te krijgen of om abonnementen af te sluiten. Veel mensen schamen zich voor hun schulden en durven daardoor geen hulp te zoeken. Het is echter verstandig om het wel te doen wanneer je er zelf echt niet meer uitkomt.

Schuldsanering

De meeste gemeenten hebben schuldsanering. Wat houdt zo'n sanering in? De hulpverlener inventariseert eerst hoeveel schulden er zijn. Hij maakt de post open en gaat door de administratie. De hulpverlener gaat vervolgens met de schuldeisers rondom de tafel zitten en doet een voorstel. Hij doet het voorstel om een gedeelte van de schuld af te lossen met behulp van een saneringskrediet. De rest van het bedrag kan worden kwijtgescholden. Dit voorstel gaat alleen door wanneer alle schuldeisers akkoord gaan. Een saneringskrediet wordt verstrekt door de Kredietbank Nederland. Het saneringskrediet wordt afgesloten voor de periode van 36 maanden. Als het krediet in die periode netjes wordt terugbetaald, ben je na 36 maanden schuldenvrij. Bij een dergelijke regeling heb je per maand wel weinig geld om te besteden aan andere zaken. Dat is iets wat je je goed moet beseffen.

Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Soms willen schuldeisers niet meewerken aan een regeling. In dat geval is er de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Dit is aan te vragen bij het Bureau Schuldregeling. De uitvoering is in handen van de bewindvoerders van de Wsnp. Deze regeling duurt ook 36 maanden en moet worden beoordeeld door de rechtbank. Bij de toelating wordt er een bewindvoerder aangesteld. Deze bewindvoerder onderhoudt het contact met schuldeisers. Ook controleert hij of jij je aan alle regels houdt.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020