Excite

Zoek tijdig hulpverlening bij schulden

Wat zijn de mogelijkheden om eindelijk weer met een propere financiële lei te beginnen? Het is niet prettig te leven met financiële problemen, maar het kan iedereen overkomen.

Hulp zoeken voor het te laat is

Kan je jouw schulden niet meer betalen en er zelf geen oplossing aan geven, dan zijn er verschillende organisaties voor financieel en/of juridisch advies. Dit is in Nederland zo goed als gratis.

Naar oplossing zoeken met schuldeisers

Voor hulpverlening bij schulden kan je terecht bij een kredietbank, maatschappelijk werk of bij een sociale dienst. Hulpverleners stellen een overzicht van al jouw schulden op en proberen een oplossing uit te werken met de schuldeisers. Lukt dit niet, dan kan de rechter een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

WSNP is aanvulling op faillissementswetgeving

Deze WSNP is een aanvullen op de faillissementswetgeving en biedt mensen met financiële problemen uitzicht op een schuldenvrije toekomst. De rechter beslist over het al of niet doorgaan van de schuldsanering, de duur en de hoogte van de aflossingscapaciteit. De duur varieert tussen de 36 en 60 maanden. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Je schulden mogen niet het resultaat zijn van frauduleuze praktijken of het gevolg van een lening waarvan je vooraf wist dat je ze niet te kunnen terug betalen. Ook het minnelijke traject dient te zijn mislukt.

Laatste redmiddel

De WSNP is geen straf maar een laatste redmiddel en hulpverlening bij schulden. Er wordt een bewindvoerder aangesteld die alle post van de schuldenaar doorneemt en nagaat of alle afspraken worden nagekomen. De naam van de schuldenaar verschijnt in de krant en op internet.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021