Excite

Huursubsidie: een aanvulling op je inkomen

Huren is duur. Gelukkig is de overheid hier ook van op de hoogte. Daarom verschaft de overheid huursubsidie om je deels tegemoet te komen in de huurkosten. Het is echter wel afhankelijk van je persoonlijke situatie of je recht hebt op huursubsidie. Je moet namelijk aan enkele voorwaarden voldoen wil jij deze subsidie mogen ontvangen.

Wanneer heb je recht op huursubsidie?

In Nederland heeft iedereen recht op een goede en betaalbare woning. De huursubsidie dient dan ook om een passende woning te vinden die aansluit bij jouw financiële situatie. Om huursubsidie te krijgen moet je voldoen aan meerdere voorwaarden. Wanneer je aan een van de voorwaarden niet voldoet, zal jouw huursubsidie aanvraag geweigerd worden.

Zo zal er worden bekeken of je een zelfstandige woonruimte huurt. Dit betekent dat je woning moet beschikken over een eigen keuken, voordeur en badkamer. Wanneer je een etage van een woning huurt en hierdoor de voordeur deelt met andere bewoners, moet je minimaal beschikken over een eigen toilet en keukenblok. Ook in dat geval zal je woning worden beschouwd als zelfstandige woonruimte en heb je recht op huursubsidie.

Naast een zelfstandige woonruimte, dien je ingeschreven te staan op het adres waar je de subsidie voor wil aanvragen. Daarnaast moet je beschikken over de Nederlandse nationaliteit.

Alleen of samenwonend?

Voor alleenstaanden en samenwonenden gelden er aparte regels. Wanneer je gezamenlijk woonruimte huurt, zullen beide inkomens meegerekend worden. Wanneer de een meer geld gaat verdienen, zal de subsidie omlaag gaan ongeacht het inkomen van de andere persoon. Wanneer je alleen woont, zal er als eerste worden gekeken naar je leeftijd. Personen onder de 18 en tussen de 18 en 23 hebben alleen in uitzonderlijke situaties recht op huursubsidie. Personen boven de 23 met een inkomen onder de vereiste inkomensgrens hebben recht op huursubsidie.

Bijzondere situaties

Soms kun je huursubsidie krijgen terwijl je niet aan alle voorwaarden voldoet. Enkele bijzondere situaties die binnen deze regeling vallen zijn: het hebben van een gehandicapt kind terwijl je jonger bent dan 23, iemand in het huishouden is gehandicapt en je woont daardoor in een aangepaste woning, een huishouden van meer dan acht personen, iemand binnen het huishouden staat voortdurend onder medisch toezicht.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020