Excite

Jaarlijks gemiddeld 2.100 euro zorgkosten vergoed

Zorgverzekeraars hebben jaarlijks per persoon gemiddeld 2.100 aan zorgkosten te vergoeden die vallen onder de basisverzekering. Meer dan de helft daarvan is voor ziekenhuiszorg. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zorgkosten mannen en vrouwen

Bij de vergoeding van zorgkosten bleken vrouwen met 2.200 euro net iets meer te kosten te maken dan mannen. Mannen kwamen uit op 1.980 euro. Het verschil werd vooral veroorzaakt doordat vrouwen hogere kosten maken bij een kinderwens in de vruchtbare periode, zoals aan ziekenhuiskosten, verloskundige zorg, kraamzorg en medicijnen. Op andere leeftijden zijn het de mannen die hogere kosten maken, doordat zij op hogere leeftijd vaker in het ziekenhuis worden opgenomen.

Zorgkosten en lage inkomens

De hoogste zorgkosten worden gemaakt door de laagste inkomensgroepen. De kosten van de laagste inkomensgroep zijn ongeveer anderhalf keer hoger dan die van de hoogste inkomensgroep. Dat geldt voor bijna alle zorgtypen, maar het verschil is het grootst bij de geestelijke gezondheidszorg. Bij kraamzorg en verloskundige zorg zijn de kosten juist weer hoger bij de hoogte inkomensgroepen.

Ziekenhuiszorg grootste kostenpost

Uit de verdeling van de vergoedingen van zorg bleek dat ziekenhuiszorg met 54 procent verreweg de grootste kostenpost is. Medicijnen volgen met 15 procent op een tweede plaats en de tweede lijn geestelijke gezondheidszorg sluit de top drie af met 12 procent.

Zorgverzekeringswet

Overigens liggen de gemiddelde zorgkosten veel hoger dan de premie van de basisverzekeringen inclusief het eigen risico. Het restant wordt onder andere gefinancierd door de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) die door werkgevers wordt ingehouden.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021