Excite

Jonge mannen economisch zelfstandiger dan vrouwen

  • © Getty Images
Jonge mannen zijn over het algemeen economisch meer zelfstandig dan jonge vrouwen. Zij hebben namelijk vaker een voltijdbaan dan jonge vrouwen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Jonge vrouwen van tussen de 15 en 27 jaar oud die geen opleiding meer volgen, werken over het algemeen wel ongeveer even vaak als jonge mannen.

76 procent van de jonge vrouwen had in het eerste kwartaal van dit jaar een baantje. Dit staat tegenover 80 procent van de jonge mannen. Jongens werken alleen wel twee keer zo vaak fulltime. Maar liefst 71 procent van de jonge mannen werkt fulltime, tegenover 37 procent van de jonge vrouwen. Hierdoor verdienen mannen op jaarbasis ook vele meer dan vrouwen, namelijk 21.000 euro tegenover 17.000 euro. Dit maakt jonge mannen economisch gezien meer zelfstandig.

Volgens het CBS heeft het relatief lage inkomen van vrouwen vooral te maken met het feit dat zij veelal deeltijd werken. Ook werken mensen die een deeltijdfunctie hebben vaak minder als manager, waardoor ze ook minder verdienen. Werkende moeders met een fulltime baan werken even vaak als manager als werkende vaders met een fulltime baan. Daarin zit dus in principe geen verschil.

Volgens het CBS doen jonge vrouwen het wel beter op school. Jongens volgen vaker speciaal onderwijs en gaan ook vaker vroegtijdig van school af. In het hoger onderwijs presteren vrouwen over het algemeen ook beter dan mannen. Voor het schooljaar 2014/2015 waren bijna 180.000 jonge vrouwen ingeschreven aan een hbo-instelling, tegenover 163.000 jonge mannen. Voor wetenschappelijk onderwijs ging het respectievelijk om 106.000 vrouwen en 93.500 mannen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021