Excite

Maak gebruik van kinderbijslag

Kinderen zijn duur en om te voorkomen dat de kosten ertoe leiden dat er veel minder kinderen geboren worden - en de economie in flinke problemen kan komen - heeft de overheid de kinderbijslag ingesteld. Deze kinderbijslag wordt betaald voor kinderen die jonger zijn dan 18 jaar, mits voldaan wordt aan een aantal eisen.

Kinderbijslag: hoe en hoeveel?

Alles omtrent de kinderbijslag is geregeld via de Algemene Kinderbijslagwet. Hierin staan onder meer de eisen die gesteld worden. In principe krijgt iedereen die kinderen onder de 18 heeft, er voogd van is, pleegkinderen, stiefkinderen of andere kinderen heeft die hij of zij opvoedt als eigen kinderen, recht heeft op kinderbijslag. Wel moet diegene verzekerd zijn voor de volksverzekeringen in Nederland. Dat ben je als je de Nederlandse identiteit hebt, een geldige verblijfs- of werkvergunning heeft uit een EU-land of Zwitserland, of geen detacheringsverklaring van een ander land hebt.

Hoogte van de kinderbijslag

De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van het kind en het aantal kinderen dat je hebt. Zo gaat de vergoeding omhoog naarmate kinderen ouder worden. Ook zijn de bedragen hoger als je meerdere kinderen hebt die 16 of 17 jaar oud zijn. Dit heeft te maken met dat die kinderen vaak meer kosten, vanwege opleiding en dergelijke.

Kinderbijslag aanvragen

Wie in Nederland woont en een kind heeft dat in Nederland geboren is, kan kinderbijslag gewoon online met behulp van een DigiD aanvragen. Houd hiervoor alle relevante persoonsgegevens bij de hand. Controleer ook goed het ingevoerde bankrekeningnummer, zodat je zeker weet dat je de betalingen zo snel mogelijk ontvangt. Kinderbijslag wordt elk kwartaal uitgekeerd.

Kinderbijslag stopzetten

De kinderbijslag stopzetten is niet nodig; automatisch wordt gekeken wanneer je geen recht meer hebt op kinderbijslag. Dit kan zijn op het moment dat je kind 18 wordt, maar ook bijvoorbeeld omdat je kind te veel verdient, uit huis gaat, op 16- of 17-jarige leeftijd niet op school zit en ook niet probeert aan werk te komen, of als je kind komt te overlijden.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021