Excite

Verlaag je kosten met kinderopvangtoeslag

Kinderopvang is duur. Om mensen wat tegemoet te komen, heeft de overheid kinderopvangtoeslag ingesteld. Deze toeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang en maakt deze beter betaalbaar, waardoor het voor meer ouders mogelijk is om toch te gaan werken of bijvoorbeeld een cursus of opleiding te volgen.

Kinderopvangtoeslag: voor iedereen?

Wie kinderen heeft en deze wel eens naar de kinderopvang stuurt, weet dat dit duur is. Voor veel moeders heeft het niet eens zin om parttime te gaan werken, want na aftrek van de kosten voor kinderopvang blijft er niets extra's over. Om te voorkomen dat mensen - en dat zijn met name moeders - stoppen met werken of tegengehouden worden in bijvoorbeeld het volgen van een cursus, heeft de overheid besloten kinderopvangtoeslag toe te kennen. Je komt hiervoor in aanmerking als je werkt, een opleiding volgt of een werktraject volgt. Ook moet je kind naar een geregistreerde kinderopvang gaan.

Kinderopvangtoeslag: inkomensgrens?

Opvallend is dat voor kinderopvangtoeslag geen inkomensgrens gesteld wordt. Wel is het belangrijk dat je je kind in belangrijke mate onderhoudt en er kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor krijgt. Ook moet het kind ingeschreven staan op je eigen woonadres en mag het kind nog niet op het voortgezet onderwijs zitten. En ook niet onbelangrijk: jij of jullie betalen zelf de kosten voor de kinderopvang en hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Als je aan deze eisen voldoet, dan kun je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Is jouw situatie bijzonder, bijvoorbeeld omdat je een alleenstaande ouder bent? Dan kunnen de voorwaarden ook nog iets anders zijn.

De kinderopvangtoeslag: ook voor tienerouders

Het kan natuurlijk voorkomen dat je zelf nog geen 18 bent, maar wel een kind hebt. Ook dan kun je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, zodat je bijvoorbeeld gewoon je school kunt afmaken. Voor mensen onder de 18 jaar gelden precies dezelfde regels als voor ouders boven de 18 jaar.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019