Excite

Banklening goedkoopste manier bij lening voor zaak over te nemen

Als gevolg van de jongste kredietcrisis zijn banken stukken voorzichtiger geworden om een lening voor een zaak over te nemen toe te kennen.

Banklening goedkoopste manier bedrijfsfinanciering

Een banklening is de goedkoopste manier om het nodige overnamekapitaal te vergaren. Je dient je daarbij grondig voorbereiden. Zorg voor een heldere analyse van het betrokken bedrijf en de branche waarin het actief is. Geef je goed onderbouwde toekomstvisie. Maak je strategie en jouw toegevoerde waarde aan het over te nemen bedrijf duidelijk. Schets meerdere overnamescenario's en bewijs dat je ook bij een mindere gang je verplichtingen kan nakomen.

Achtergestelde lening dikwijls noodzakelijk

Een achtergestelde lening door de verkoper is vaak een voorwaarde van de bank. Laat de verkoper geen geld achter in de onderneming, dan krijg je de lening voor de zaak over te nemen nooit rond.

Overnamebedrag afhankelijk van resultaten

Een andere mogelijkheid om de bank over de brug te halen, is een earnoutregeling, waarbij de overnamesom voor een deel afhankelijk is van de toekomstige resultaten. De koper betaalt een overeengekomen bedrag en het resterende deel bij een winst. Is de winst lager dan verwacht, dan betaalt men het resterende bedrag naar rato.

Andere mogelijkheden

  • Overheidssteun: bij onvoldoende onderpand kun je bij de overheid aankloppen. Die staat dan voor 90% borg met een maximum vooropgezet borgstellingskrediet.
  • Gefaseerde overname: nu onmiddellijk een deel van het bedrijf overnemen en later het overige deel.
  • Groeifaciliteit: hier staat de overheid garant.
  • Investeerders: verstrekken eigen krediet en worden dus aandeelhouder. Investeerders worden meestal pas gezocht als het echt niet anders kan.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019