Excite

Meer mensen in de bijstand

Steeds meer mensen zitten in de bijstand en het aantal mensen met een bijstandsuitkering stijgt snel. Het afgelopen kwartaal is het aantal personen met een bijstandsuitkering net zo hard gestegen als in heel vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het is naar alle waarschijnlijkheid een direct gevolg van de economische crisis. Steeds meer mensen verliezen hun baan en worden afhankelijk van de bijstand.

Stijginng bijstandsontvangers

Vorig jaar steeds het aantal personen in de bijstand met gemiddeld 3.000 per kwartaal, maar het eerste kwartaal van 2013 meldden zich 11.000 mensen voor een uitkering. De stijging is niet geheel onverwacht. Mensen die werkloos worden krijgen eerst een WW-uitkering. Als het recht daarop vervalt komt men in aanmerking voor een bijstand. De toegenomen werkloosheid van het afgelopen jaar vertaalt zich daarom nu pas in stijgende bijstandscijfers. De toename dit jaar is het grootst onder personen tot 45 jaar. Het aantal bijstandsontvangers steeg in totaal met 7000 mensen; een stijging van bijna 4 procent.

Gewerkte uren

Dat er maar weinig behoefte is aan werknemers blijkt ook uit het aantal gewerkte uren door uitzendkrachten. Ook dat daalde in het eerste kwartaal ten opzichte van de vergelijkbare periode een jaar eerder.

Aantal werkzoekenden

Overigens is het aantal uiteringen niet gelijk aan het aantal werkzoekenden. Het CBS neemt alleen de cijfers mee over het aantal personen dat een bijstandsuitkering ontvangt. Een stel dat samen een uitkering krijgt telt dus voor twee. Het daadwerkelijke aantal uitkeringen ligt daarom lager.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021