Excite

Nieuwe belastingregels zorgen voor lager loon

De meeste Nederlanders gaan er netto per 1 april wat op achteruit. Zij betalen namelijk meer loonbelasting en houden daarom minder salaris over. Per 1 april worden namelijk de definitieve belastingtarieven ingevoerd voor dit jaar. Iemand met een modaal inkomen, gaat er daardoor per maand netto 3 euro op achteruit. Als je anderhalf keer modaal verdient, dan lever je 7 euro in en verdien je twee keer modaal, dan lever je 10 euro in.

Daarnaast gaat de overheidssector per 1 april ook meer pensioenpremie betalen, waardoor ambtenaren alles het meest merken in hun salaris. Een ambtenaar die in de maand anderhalf keer modaal verdient, levert netto 11 euro in. Als je twee keer modaal verdient, dan kost dit je 17 euro netto. Als je minder dan 1750 bruto per maand verdient, dan merk je niets van deze wijziging.

De verhoging van de belastingtarieven gelden alleen voor de tweede en derde schijf. Bovendien werd de verhoging van 40,2 naar 40,4 procent pas in december bekend, waardoor hij nog niet kon worden doorgevoerd voor januari. Dat gebeurt per 1 april wel, met een inhaalslag. Daarom geldt voor de overige negen maanden van het jaar een tarief van 40,46 procent.

Ook gepensioneerden met een aanvullend pensioen van 1700 euro gaan per maand een paar dubbeltjes meer betalen. Wel zou er over het geheel genomen nog steeds sprake zijn van een belastingverlaging. Die verlaging is echter minder sterk dan gedacht en verwacht werd.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021