Excite

Omzetbelasting is niet alleen voor bedrijven

Misschien heb je er wel eens van gehoord: omzetbelasting. Veel mensen denken dat deze vorm van belasting alleen geldt voor bedrijven, maar niets is minder waar. Bedrijven tellen de omzetbelasting - ook wel btw genoemd - inderdaad bij het factuurbedrag op, maar mogen de door hen betaalde omzetbelasting ook weer aftrekken. Prijzen voor particulieren zijn inclusief omzetbelasting; zij krijgen hier niets van terug.

Belasting toegevoegde waarde

Hoewel we inmiddels niet beter weten, bestaat omzetbelasting nog niet eens zo lang. In Nederland werd het voor het eerst in 1969 ingevoerd. Voor die tijd was er een ander stelsel. Omzetbelasting is een belasting van de overheid die geheven wordt bij de verkoop van goederen of diensten. Het is een heffing op elke stap in het productieproces. Voor al deze stappen wordt namelijk waarde toegevoegd aan het product. Daar komt btw ook vandaan: belasting over de toegevoegde waarde. Omzetbelasting wordt niet alleen in Nederland geheven, maar ook in meer dan honderd andere landen.

Hoog en laag tarief

In Nederland kennen we twee tarieven: het hoogtarief en het laagtarief. Ook is er een categorie producten waarover helemaal geen omzetbelasting betaald hoeft te worden, zoals medicijnen. Onder het laagtarief vallen producten die behoren tot de eerste levensbehoeften, denk bijvoorbeeld aan voedsel. Luxe(re) goederen als drank en producten vallen onder het hoge tarief. Het laagtarief is 6 procent, het hoogtarief 19 procent.

Aangifte omzetbelasting

Particulieren die producten met btw kopen, hoeven hierover geen aangifte te doen. Bedrijven die omzetbelasting rekenen, moeten wel een omzetbelastingaangifte indienen. Hoe vaak dit moet is afhankelijk van de omzet; een klein bedrijf kan soms volstaan met eens per jaar, terwijl grote bedrijven maandelijks aangifte moeten doen.

Omzetbelasting terugvragen

Zoals eerder al kort genoemd werd, mogen bedrijven de door hen betaalde omzetbelasting terugvragen. Wel moet dit verrekend worden met de omzetbelasting die zij zelf ontvangen hebben. Voor sommige uitgaven gelden specifieke regels; zo mag de btw over maaltijden niet altijd volledig worden afgetrokken en geldt er ook een beperking in de btw-aftrek bij brandstofkosten.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021