Excite

Pensioen ABP: voor overheid en onderwijs

Iedereen die in het onderwijs of bij de overheid werkt, doet mee aan een pensioenregeling. Dit pensioen wordt door ABP beheerd. Voor deelname aan de regeling hoef je zelf niets te doen; je werkgever meldt je aan. Maar als je zelf ook je pensioen in de gaten wilt houden, dan is het wel handig er meer over te weten.

Wat is belangrijk?

Wie het nieuws de laatste tijd gevolgd heeft, weet dat de pensioenen onder druk staan. Voor een pensioen bij ABP is dat niet anders. Daarom is het belangrijk de berichtgeving over ABP goed in de gaten te houden en op de website te checken hoe het zit met de financiële situatie van het fonds. In 2011 ging het bijvoorbeeld niet goed en moesten er maatregelen genomen. Dat jaar werden de pensioenen niet geïndexeerd, werd de premie verhoogd en werd nagedacht over een verlaging van de pensioenen voor 2013. Als je al pensioen krijgt is dit belangrijk, maar ook als je spaart voor je pensioen is het relevant. Je werkgever draagt namelijk wel een deel bij, maar één derde van je pensioenpremie gaat van je salaris af. Als de premies verhoogd worden, ontvang je minder salaris.

Dekkingsgraad ABP

Een getal dat belangrijk is om te onthouden, is de dekkingsgraad. Deze is steeds op de website te vinden. Eigenlijk zou de dekkingsgraad van een pensioenfonds meer dan 100 procent moeten zijn. Als de dekkingsgraad op 100 procent ligt, dan betekent dat dat het vermogen van het pensioenfonds precies toereikend is om de pensioenen uit te betalen. Op dit moment ligt de dekkingsgraad bij veel fondsen - en ook bij ABP - onder de 100 procent. Er is dan sprake van een tekort.

Hoeveel krijg je bij het ABP?

Uiteindelijk is voor jou het belangrijkst hoeveel pensioen je van ABP krijgt. Daarvoor kun je op de website inloggen. Met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord of je DigiD log je in en krijg je een overzicht met de bedragen die jij als pensioen netto uitgekeerd krijgt. Uiteraard kunnen deze bedragen in de toekomst wijzigen!

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019