Excite

Gebruikelijke polisvoorwaarden van een inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is een schadeverzekering en valt onder de brandverzekeringen. Het is een verzekering die zorgt dat je bij schade of diefstal van je inboedel of huishouden, een financiële vergoeding krijgt van je eigendommen. Hierdoor kun je een deel van een nieuw interieur aanschaffen. Het gaat vaak alleen om de spullen in je huis. De polisvoorwaarden van de inboedelverzekering gaan gewoonlijk niet over verf- en behangkosten.

Roerende zaken van het huishouden

Veel polisvoorwaarden van inboedelverzekeringen van verschillende verzekeraars zijn vergelijkbaar, daarom is een overzicht goed mogelijk. Een inboedelverzekering is voor alle roerende zaken van het huishouden. Daarbij zijn bepaalde dingen die niet meeverzekerd zijn, zoals geld of andere waardepapieren en grote partijen handelswaren. Ook vee en grote huisdieren, zoals paarden en koeien, zijn niet verzekerd. De auto of andere motorrijtuigen zijn niet meeverzekerd, met als uitzondering brommers.

Dekkingsgraden inboedelverzekering

Bij het afsluiten van een inboedelverzekering zijn er verschillende vormen van dekking. Je kunt bijvoorbeeld een extra uitgebreide dekking nemen, of een All Risk. Het verschil zit in de extra brede dekking van verschillende manieren van toedracht van schade aan de inboedel van de woning. Ook is er verschil in de plaats van de inboedel: uitgebreide verzekeringen dekken ook goederen in een gedeelde opgang of een bepaald percentage goederen 'buiten de woning' zoals mobiele telefoons die je op je lichaam draagt. De precieze verschillen in de polisvoorwaarden van inboedelverzekeringen kun je in een vergoedingenoverzicht vinden.

Vergoedingen inboedelverzekering

De vergoeding van een inboedelverzekering is afhankelijk van afspraken die gemaakt worden bij de start van de verzekering. Daarin wordt vastgesteld tot welk percentage de verzekerde de huisraad vergoed wil hebben. In principe word je verzekerd voor de nieuwwaarde van de huisraad, maar de vergoeding is dan over een kleiner percentage van de nieuwprijs. Voor sommige spullen staat een maximumvergoeding, denk daarbij aan dure sieraden of antiek.

Eigendommen taxeren

Veel mensen maken de fout door één keer een inboedelverzekering af te sluiten, maar geen rekening te houden met toekomstige aankopen. Hiervoor kun je en den duur een taxatie laten doen, maar dit is vrij prijzig. Ook een inboedelwaardemeter kan een oplossing zijn: hierbij wordt uitgegaan van gemiddelde waarden van een huishouden. De polisvoorwaarden van de inboedelverzekering bieden dan een bredere, aangepaste dekking, maar het risico op oververzekering en daardoor een te hoge premie ligt op de loer.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021