Excite

Waarvoor zijn polisvoorwaarden?

De polisvoorwaarden van een verzekering doorworstelen kan je inzicht geven in waar je precies voor gedekt bent. Bovendien kun je op basis van de polisvoorwaarden bepalen welke dekking van de verzekering het beste bij je past. Of het nu gaat om een reisverzekering of om een zorgverzekering, de polis geeft voor elke verzekering inzicht in de dekking.

Zijn polisvoorwaarden nuttig?

De polisvoorwaarden zijn een onderdeel van de polis. Dit is een pakket tekst waarin een verzekeraar tot in het kleinste detail moet aangeven wat de dekking is. Daarbij moet het begrijpelijk genoeg zijn dat de verzekeringsnemer er iets aan heeft. Vaak zijn de polisvoorwaarden een verkorte versie van de polis. Pas als er een beroep op de details van de verzekering wordt gedaan, kan het handig zijn om de polis nog een precies na te lezen. Je kunt dan namelijk direct zien of je wel of niet recht hebt op een vergoeding van kosten. Je kunt de polis ook opvragen als je verschillende verzekeringen in detail met elkaar wilt vergelijken.

Rechten van de verzekerde

In de polisvoorwaarden staan de rechten van de verzekerde: wanneer krijg je kosten vergoed en welke kosten vallen hieronder. Ook dekkingsgraden en maximaal gedekte bedragen worden omschreven in de polisvoorwaarden. Als je een verzekering afsluit, heb je recht om de polisvoorwaarden door te nemen voordat je een handtekening zet. Als je die kans niet wordt geboden, is een verzekering niet rechtsgeldig. Die regel geldt niet als een verzekering wordt afgesloten aan de telefoon, want dan kun je als verzekeringsnemer niet tussendoor grote stukken tekst lezen. Je zult je dan vooraf moeten inlezen.

Polisvoorwaarden opzoeken

Omdat een papieren versie van de polis opvragen veel tijd kan kosten, is de website polisvoorwaarden.nl opgericht. Deze website biedt een breed overzicht van alle verzekeringen die in Nederland worden aangeboden. Je kunt ze gemakkelijk downloaden en lezen op je eigen computer, om zo verschillende polisvoorwaarden met elkaar te vergelijken.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021