Excite

Rabobank voorspelt dubbele economische groei

  • © Getty Images
De Rabobank verwacht dat de Nederlandse economie in 2015 met 1,5 procent zal groeien. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2014. Overigens betekent dit niet automatisch dat de economie zich weer helemaal herstelt en we van een zelfde voorspoed kunnen genieten als voor de economische crisis het geval was.

Volgens de Rabobank daalt de werkloosheid, maar blijft die ondanks dat nog erg hoog. Het besteedbare inkomen van huishoudens neemt toe en het herstel op de woningmarkt lijkt ook door te zetten. Hierdoor investeren bedrijven meer, geven consumenten meer uit en wordt er weer meer geïnvesteerd in woningen. Tenminste, dat menen de economen.

Toch is er geen reden voor een jubelstemming. Nederland gaat het zeker beter doen dan in de afgelopen jaren, maar de groei blijft nog steeds gematigd, niet te vergelijken met de cijfers die we voor de crisis konden noteren.

Volgens de Rabobank zou het nu een goed moment zijn om het toeslagenstelsel te vereenvoudigen en de lasten op arbeid te verlagen. Ook kan het slim zijn om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, zowel in Nederland als in heel Europa.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021