Excite

Rechtsbijstand pro Deo, ook voor u

Rechtsbijstand pro Deo, bereikbaar voor iedereen?

Omdat het begrip 'pro Deo advocaat' in de loop van de tijd tot tweemaal toe een naamsverandering heeft ondergaan en vanwege ingrijpende sociaal-maatschappelijke veranderingen, zoals de economische crisis, bestaat de behoefte om dit onderwerp nader uit te leggen aan degenen die hiervoor in aanmerking menen te komen. De naam 'pro Deo advocaat' werd veranderd in 'advocaat van onvermogen' en nu mogen we spreken van gesubsidieerde rechtsbijstand, wat betekent dat de advocaat aan de cliënt wordt toegevoegd met als kanttekening dat er een eigen bijdrage betaald moet worden. De kernvraag is: wat zijn de omstandigheden en de voorwaarden om voor rechtsbijstand pro Deo in aanmerking te komen?

Gegadigden

Een ieder die een serieuze klacht heeft, kan in principe in aanmerking komen voor rechtsbijstand pro Deo. Er is een veelheid aan onderwerpen waarvoor in sommige gevallen gesubsidieerde rechtsbijstand nodig is, omdat je er onderling niet meer uitkomt en het meer kost dan je kunt betalen. Denk maar eens aan een geschil met de werkgever, een echtscheidingszaak, de woningbouwvereniging, de politie over een verkeersovertreding en met de aankoop en garantiebepaling van een televisie.

Beoordeling door de Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand is het orgaan dat je inkomen en vermogen moet beoordelen als je een aanvraag indient voor rechtsbijstand pro Deo. Daarbij hanteren ze als maatstaf het zogenoemde peiljaar. Dat wil zeggen dat ze uitgaan van het inkomen en vermogen van twee jaar voor het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan. De gegevens over het peiljaar worden betrokken bij de Belastingdienst. Heb je geen belastingaangifte gedaan dan gaat de Raad voor Rechtsbijstand uit van je belastbaar inkomen. Er zijn grenzen gesteld aan het verzameljaarinkomen van alleenstaanden en niet-alleenstaanden. Het mag duidelijk zijn dat als je meer verdient dan het maximum, je geen aanvraag hoeft in te dienen. Wel bestaat de mogelijkheid dat als je inkomen na het peiljaar drastisch is veranderd, je dan via je advocaat een verzoek tot 'peilgrensjaarverlegging' mag indienen.

Slotsom gesubsidieerde rechtsbijstand

Word je aanvraag gehonoreerd dan geldt de volgende regel; hoe hoger je inkomen, hoe meer eigen bijdrage je moet betalen. Het gaat er niet om of je wel of niet in staat bent om een advocaat te betalen, maar dat je de mogelijkheid onderzoekt om in aanmerking te komen voor rechtsbijstand pro Deo, omdat dat recht je is toebedeeld.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021