Excite

Reiskostenvergoeding: hoe zit dat eigenlijk?

Als je met de auto, trein of bus naar je werk reist, kan dit behoorlijk in de kosten lopen. Benzine, trein- en busabonnementen, het is alles behalve goedkoop. Zeker als je werk niet naast de deur is, gaat een aanzienlijk deel van je salaris op aan het betalen van je reiskosten. Gelukkig kun je bij de meeste werkgevers een reiskostenvergoeding ontvangen.

Het recht op reiskostenvergoeding

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat je van je werkgever een reiskostenvergoeding ontvangt. Of je werkgever je een reiskostenvergoeding geeft, is namelijk aan je werkgever zelf. Het is niet verplicht. Het kan wel zo zijn dat in de CAO een minimale reiskostenvergoeding is opgenomen. Een CAO is een collectieve arbeidsovereenkomst tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties waarin afspraken zijn vastgelegd over salarissen en andere arbeidsvoorwaarden, zoals dus bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding.

Hoeveel reiskostenvergoeding kun je ontvangen?

Werkgevers mogen van de belastingdienst 19 eurocent reiskostenvergoeding per kilometer geven. De 19 eurocent per kilometer is onbelast. Dit betekent dat je werkgever hierover geen premie hoeft te betalen aan de Belastingdienst. Om die reden zullen werkgevers je niet zo snel meer dan deze 19 eurocent geven. Je werkgever kan ook minder geven dan de 19 eurocent of er kan een maximumbedrag aan de reiskostenvergoeding worden verbonden. Je krijgt dan bijvoorbeeld 19 eurocent per kilometer, maar je kunt per maand niet meer ontvangen dan 150 euro. Als je met het openbaar vervoer reist, kan je werkgever nog iets anders doen dan de 19 eurocent per kilometer betalen. Je werkgever mag ook de werkelijke kosten van het openbaar vervoer vergoeden. Over dit bedrag hoeft dan ook geen premie te worden betaald.

Reiskostenvergoeding is niet vanzelfsprekend

Helaas krijg je niet altijd de reiskostenvergoeding die je nodig hebt om je reiskosten te betalen. Je werkgever mag dan misschien onbelast 19 eurocent per kilometer geven. Dit is niet verplicht. Krijg je al je reiskosten vergoed, dan heb je het goed voor elkaar. Je dient er echter ook rekening mee te houden dat je bij sommige werkgevers helemaal niets of slechts een deel van je reiskosten vergoed krijgt.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019