Excite

Hoe hoog is jouw rendement eigenlijk?

Sparen of beleggen doe je natuurlijk niet alleen maar omdat je financieel iets achter de hand wil hebben: je gaat ook voor het rendement. Rendement is de opbrengst of winst die je haalt uit een investering: wanneer je er meer uithaalt dan dat je er in gestopt hebt, heb je rendement.

Soorten rendement

Rendement heb je in diverse vormen en variaties. Het meest bekend is het rendement op spaarsaldi. Dit wordt behaald door de rente die je krijgt op je spaartegoed. Bij veel financiële instellingen wordt het rendement vastgesteld en uitbetaald op jaarbasis. Is het rendement 4 procent per jaar en zet je aan het begin van het jaar 1.000 euro op je spaarrekening, dan krijg je er aan het einde van het jaar 40 euro bij.

Rendement uit beleggingen

Het rendement van beleggingen is minder eenvoudig vast te stellen, omdat je niet van te voren weet wat je beleggingen gaan doen. Een onderneming kan in de loop van het jaar winst maken, maar ook verliesgevend zijn. Wanneer de waarde van je aandelen keldert, is niet alleen je rendement nihil maar is je investering tevens minder waard geworden. Ga je nu in paniek je aandelen verkopen, dan ben je een gedeelte van je spaargeld kwijt. Hier moet je op voorbereid zijn. Een goede vuistregel is om alleen te beleggen met geld dat je niet direct nodig hebt, zodat je niet gedwongen wordt op een bepaald moment te verkopen en met maximaal een derde deel van je vermogen. Ook is het een goed idee om van te voren vast te stellen welk rendement je wil behalen en je aandelen te verkopen zodra je dat doel bereikt hebt.

Het rendement van beleggingen

Wanneer je aandelen in waarde stijgen, heb je rendement. Zo simpel lijkt het althans. Waar je echter rekening mee zal moeten houden, is dat ook het aan- en verkopen van aandelen geld kost. Dit bedrag gaat ten koste van je rendement. Ook inflatie (het minder waard worden van geld) gaat ten koste van je rendement.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020