Excite

Schulden vergroten kans op criminaliteit verslaafden

  • © Getty Images
Schulden zorgen ervoor dat verslaafden sneller in de criminaliteit terecht komen. Meestal gaat het dan om een terugval. Uit een onderzoeksrapport van de Hogeschool Utrecht, dat maandag gepresenteerd wordt, kan deze conclusie getrokken worden. Voor het onderzoek werden dossiers van 40.000 ex-delinquenten bekeken.

Uit dit onderzoek bleek dat zij vaak een schuld hadden van ruim 23.000 euro. Met een inkomen op bijstandsniveau zorgt dat voor zo'n uitzichtloze situatie, dat ze sneller teruggrijpen naar de criminaliteit. De schuldenlast hangt hen als een zwaard boven het hoofd en in veel gevallen lijkt dat de enige manier om eruit te komen.

Hoewel veel ex-delinquenten wel proberen een nieuw bestaan op te bouwen, helpt de doorlopende dreiging van beslaglegging en gijzeling vanwege openstaande boetes niet mee. Bovendien staan de schulden vaak open bij verschillende schuldeisers, waardoor ze het uiteindelijk moeten doen met een inkomen dat onder het bestaansminimum ligt.

De onderzoekers adviseren daarom om dit probleem te erkennen en het op een goede manier aan te pakken, zodat de kans op criminaliteit onder verslaafden en andere ex-delinquenten een stuk kleiner wordt. Jaarlijks worden alleen al door de Stichting Verslavingsreclassering GGZ zo'n 17.500 verslaafde delinquenten geholpen bij een terugkeer in de maatschappij.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021