Excite

Als je er echt niet meer uitkomt: schuldsanering

Als je schulden hebt, doe je uiteraard je best om deze zo snel mogelijk af te lossen. Maar wat als de schulden zich blijven opstapelen, de ene nota nog niet binnen is of de volgende ligt al op de mat, en je ziet op geen enkele manier meer een oplossing? Dan kom je misschien in aanmerking voor schuldsanering.

Wat is schuldsanering en hoe werkt het?

Het begrip 'schuldsanering' vloeit voort uit de WSNP, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Deze wet is in 1998 in werking getreden en heeft als doel om mensen in een uitzichtloze financiële situatie een kans te bieden op een schuldenvrije toekomst. Als iemand wordt toegelaten tot de schuldsanering en zich aan alle regels en voorschriften houdt, dan wordt na drie jaar WSNP het restant van de schulden kwijtgescholden.

Toelating tot de schuldsanering

Natuurlijk wordt niet iedereen toegelaten tot de schuldsanering. Een verzoek tot toelating moet worden ingediend bij de rechtbank en zal alleen worden gehonoreerd wanneer voldaan is aan deze voorwaarden:

  • Je bent niet in staat om aan de betalingsverplichtingen te voldoen;
  • Je bent de afgelopen vijf jaar te goeder trouw geweest ten aanzien van het ontstaan van de schulden (onnodig geld brassen, gokverslavingen en de ene na de andere verkeersovertreding begaan en hiervoor beboet worden, horen hier dus níet bij);
  • Je belooft de verplichtingen van de WSNP na te komen en je best te doen om geld te 'sparen' ten bate van de schuldeiser(s).

Als de rechter het verzoek tot toelating tot de WSNP honoreert, zal hij/zij een rechter-commissaris en een bewindvoerder aanwijzen. Deze bewindvoerder zal er op toezien dat de schuldenaar zijn/haar verplichtingen nakomt. De rechter-commissaris houdt weer toezicht op de bewindvoerder.

Tijdens de schuldsanering

Een schuldsanering duurt in principe drie jaar, met uitloop naar maximaal vijf. Tijdens deze periode moet de saniet (degene op wie de WSNP van toepassing is verklaard) leven van het absolute minimum. Het inkomen boven dit minimum wordt gestort op de boedelrekening van de bewindvoerder. Ook de post wordt bij de bewindvoerder bezorgd. Wanneer de schuldenaar zich niet aan zijn/haar verplichtingen houdt, kan de schuldsanering worden opgeheven door de rechter.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021